Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Oslavy Dne válečných veteránů v posádce Brno

DOCENDO DISCIMUS

 

Oslavy Dne válečných veteránů v posádce Brno

Ke Dni válečných veteránů se v pátek 11. listopadu 2011 v 11.00 u památníku padlých na Ústředním hřbitově v Brně uskutečnilo tradiční pietní shromáždění. Pozvání velitele posádky Brno a zástupce rektora Univerzity obrany plukovníka gšt. Ing. Josefa Trojana přijali zástupci Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna, představitelé úřadů městských částí, zástupci partnerských občanských sdružení, velitelé útvarů a zařízení posádky Brno a další hosté.

Plukovník gšt. Josef Trojan ve svém vzpomínkovém projevu připomněl ztráty mnoha milionů lidských životů v první světové válce, nevídané materiální škody a nezměrné strádání civilního obyvatelstva. Zmínil také důležitou roli Československých legií, v jejíchž řadách bojovalo přibližně devadesát tisíc dobrovolníků, kteří představovali elitu svého národa a později se stali páteří formující se čs. armády. 

„Význam Dne veteránů bychom měli spatřovat v uvědomění si nadčasového propojení mezi posláním ozbrojených sil demokratického státu v minulosti a úkoly, před nimiž stojí Armáda České republiky v současné době. Bez květnatých slov a velkých gest je potřeba vnímat naše dnešní povinnosti a vzdát úctu těm, kteří dostáli slovům přísahy československého a českého vojáka do posledního písmene,“ uvedl ve svém projevu plukovník gšt. Trojan.

Ke Dni veteránů vystoupil také předseda Oblastní jednoty Československé obce legionářské - Sdružení  válečných veteránů České republiky podplukovník v záloze Jaroslav Jarolím. 

Hold padlým obětem první světové války byl završen položením věnců a kytic k památníku padlých a státní hymnou České republiky. 

Součástí oslav Dne válečných veteránů bylo také setkání zástupců partnerských sdružení s vedením Univerzity obrany. Na akademické půdě je přivítal plukovník ​gšt. Josef Trojan, který je krátce informoval o aktuálním dění na naší škole a poděkoval jim za dosavadní spolupráci, především za práci se studenty. Při neformálním posezení zástupci občanských sdružení hovořili o své činnosti a s tím souvisejících nejnovějších událostech.

 

Autor: Zdeňka Dubová, foto: autorka a Marek Žižlavský​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme