Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Den veteránů na Univerzitě obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Den veteránů na Univerzitě obrany

Den veteránů připomínající oběti válečných konfliktů, který se v naší zemi slaví od roku 2001, si Univerzita obrany připomněla ve středu 9. listopadu 2011 slavnostním shromážděním. Tento den je pro je příslušníky školy každoročně příležitostí veřejně si připomenout československé vlastence, kteří ve dvou válečných apokalypsách, ohraničených léty 1914 až 1918 a 1939 až 1945, nezištně a bez váhání nasazovali životy za svobodu své vlasti, za obnovení státní suverenity.

,

Rozkaz ministra obrany Alexandra Vondry přednesl proděkan Fakulty vojenských technologií pro vnější vztahy a rozvoj plukovník doc. Ing. Libor Dražan, CSc.  V něm se kromě historického rámce Dne veteránů uvádí: „Dnešní den nás vyzývá k tomu, abychom projevili svoji úctu, vděk a respekt také k lidem, kteří se v pravou chvíli dokázali postavit na vojenský odpor totalitě, ať již nacistické nebo komunistické; kteří v těch nejtěžších dobách, kdy mnozí tváří v tvář zlu neobstáli, rezignovali a svěsili hlavu, zachraňovali čest národa a nedovolili, aby byl pošlapán prapor jeho cti a ideálů.“

Minutou ticha akademická obec uctila památku padlých vojáků ve světových válkách a připomněla si smutnou událost – úmrtí plukovnice ve výslužbě Marie Ljalkové Lastovecké, která odešla do veteránského nebe v předvečer slavnostního shromáždění – 8. listopadu. Do historie se zapsala zejména jako naše první snajperka v bojích u Sokolova. Dne 28. října 2010 byla vyznamenána prezidentem Václavem Klausem a obdržela Řád Bílého lva II. stupně. Žila v Brně a často se účastnila akcí Univerzity obrany.

Následovala prezentace podplukovníka Ing. Davida Čepa z Katedry celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu, v níž seznámil přítomné s výcvikem a školením Afghánské národní armády v rámci OMLT v letech 2006-2007. V té době byl příslušníkem 4. kontingentu mise ISAF PRT Fayzabád ve funkci důstojníka palebné podpory na odloučeném pracovišti v Afghánistánu.

Na závěr shromáždění byla udělena Pamětní medaile Univerzity obrany plukovníku ve výslužbě prof. PhDr. Bohumilu Hnízdovi, CSc., za celoživotní obětavou práci ve prospěch naší vlasti, československé armády a Armády ČR, jakož i ve prospěch vojenského školství. Profesor Bohumil Hnízdo byl dlouholetým pedagogickým pracovníkem Vojenské akademie v Brně na úseku společensko-vědních kateder. Aktivně je nyní zapojen do práce Svazu vojáků z povolání, kde zastává funkci člena Ústřední rady svazu. 


Ke stažení: Rozkaz ministra obrany​


Autor: Zdeňka Dubová​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme