Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
4. mezinárodní konference Výstavba, rozvoj a použití AČR

DOCENDO DISCIMUS

 

4. mezinárodní konference Výstavba, rozvoj a použití AČR

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2011 se na Univerzitě obrany uskutečnila již 4. mezinárodní konference „Výstavba, rozvoj a použití AČR“. Cílem konference bylo prodiskutovat problémy v oblasti rozvoje operačních koncepcí, výstavby ozbrojených sil na principu modularity a otázky použití AČR při řešení krizových situací. Konference se konala pod záštitou děkana Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Organizaci a průběh konference zabezpečovaly Katedra celoživotního vzdělávání a Katedra vojenského managementu a taktiky

Zahájení konference provedl děkan Fakulty ekonomiky a managementu plukovník Ing. Vladan Holcner, Ph.D., který  i jménem rektora Univerzity obrany pozdravil účastníky konference a zahájil jednání. Ve svém vystoupení zdůraznil význam konference slovy: „V průběhu konference se otevírá příležitost propojit průběžné výsledky práce řešitelských týmů čtyř výzkumných projektů naší fakulty. Propojit je navzájem ve prospěch práce dnešní i zítřejší, ale i práce, která se pro nás stane realitou v budoucnosti vzdálenější. Otevírá se příležitost činnost těchto týmů propojit s aktivitami jiných pracovišť, přiblížit odběratelské sféře, tedy vojenské praxi, respektive praxi bezpečnostního systému státu. Praxi, která zosobňuje místo využití našich výsledků a v přeneseném významu i plátce, nesoucího náklady výzkumné činnosti.“

Konference vytvořila příležitost pro prezentaci projektů obranného výzkumu OPERKON, STRUKTURA, BUDOVA a dílčího projektu na podporu rozvoje Fakulty ekonomiky a managementu LABORATOŘ BEZPEČNOSTI. Vystoupení v  rámci konference hledaly možnosti zkvalitnění a propojení výsledků jednotlivých projektů včetně jejich praktického využití. Vystoupení byla zaměřena na oblasti predikce krizových situací, formování modelů a postupů k minimalizaci rizik vojenských a nevojenských ohrožení s důrazem na připravenost personálu pro zvládání těchto situací.

Značnou pozornost účastníků konference, jak domácích, tak i zahraničních, vzbudilo vystoupení zabývající se tvorbou modulárních struktur úkolových uskupení pro celé spektrum operací a jejich ověřování s využitím CD&E (Concept, Development and Experimentation). Nemalou pozornost vyvolala problematika digitalizovaného 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově. Významná část vystoupení se zabývala tvorbou a rozvojem operačních koncepcí jako dokumentů dlouhodobého charakteru s dopadem na výstavbu a použití ozbrojených sil ČR. 

Logické průniky a společné jmenovatele jednotlivých projektů byly účastníky konference nalezeny právě ve vazbě na efektivní, hospodárné a účelné vynaložení finančních prostředků na výstavbu, rozvoj a způsob použití sil a prostředků Armády České republiky. 

 

Text: Radek Dubec, Foto: Zdeňka Dubová​ 

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme