Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Konference Zpravodajské zabezpečení AČR 2011

DOCENDO DISCIMUS

 

Konference Zpravodajské zabezpečení AČR 2011

Ve dnech 25. a 26. října 2011 se na Klubu Univerzity obrany konal již 6. ročník konference na téma: „Požadavky, potřeby a problémy Zpravodajského zabezpečení AČR při ochraně území ČR a vedení zahraničních operací“. Záštitu nad konáním konference převzal děkan Fakulty ekonomiky a managementu UO plukovník Ing. Vladan Holcner, Ph.D. a odborným gestorem konference byl ředitel Odboru vojskového průzkumu a EB plukovník gšt. Ing. Ladislav Joukl.

Konference se zúčastnilo celkem 75 zástupců z 25 součástí  MO ČR, GŠ AČR, operačně – taktických velitelství, útvarů a zařízení AČR, příslušníků UO a zahraničního pracoviště v Belgii.


Hlavní cíle konference:

Vyhodnotit trendy a vytýčit možné směry rozvoje systému ISR úkolových uskupení, rozvinout diskuzi o ideových požadavcích na senzory v systému ISR, umožnit využití získaných poznatků a doporučení ke koncepční činnosti a dalšímu zkvalitnění přípravy vojenských profesionálů v oblasti zpravodajského zabezpečení AČR, využít osobních setkání k výměně zkušeností a rozvoji spolupráce. 

Seznámit účastníky s problematikou tvorby legislativně – právních dokumentů v roce 2012 v oblasti „Zpravodajské zabezpečení AČR“. 

Využít získané poznatky, doporučení a závěry z jednání konference k dalšímu zkvalitnění přípravy vojenských profesionálů v rámci výukového procesu na Univerzitě obrany. 

První den byl plenární a jednání proběhlo s hlavním cílem objasnit základní směry a úkoly k rozvoji schopností průzkumu a sledování v jednotkách AČR a Zpravodajského zabezpečení v těchto oblastech:

 • Tvorba legislativně-právních dokumentů v průřezové oblasti “Zpravodajské zabezpečení AČR“
 • Integrace senzorů ISR pro společné operace.
 • Monitorovací systém.
 • Zpravodajské zabezpečení SpS na území ČR a u UU.
 • Plnění úkolů zpravodajského zabezpečení 4. brn v ČR a při p​řípravě a nasazení v zahraničních operacích v útvarech a zařízeních

Druhý den proběhlo jednání za účasti pozvaných firem a jejich prezentování nových prostředků v oblasti průzkumu a sledování“ ( vývoj senzorů, systémů, SW vybavení atd.)

 

Závěry z konference 

 • Pokračovat v oblasti tvorby legislativně právních dokumentů v průřezové oblasti zpravodajského zabezpečení AČR dle navržené struktury.

 •  Na základě vyhodnocení působení prvku ISR v rámci působení 8.PRT provést analýzu informačních toků a činnosti a výsledky aplikovat do praxe.

 • A v další etapě provést zaměstnání vedené zpravodajským odborem J-2 společných sil k objasnění systému a úlohy prvku ISR a jeho implementaci do činnosti zpravodajských štábů úkolových uskupení.

 • Výsledky jednání využít při přípravě zpravodajských orgánů do operací.

 • Připravit podklady k navrhované revizi míst velení AČR k zabezpečení implementace prvku ISR.

 • Ve vztahu k databázi prostředků a protiopatření J2/velitelství SpS pokračovat pod odborným vedení OVPzEB MO v budování systému národní databáze prostředků a protiopatření (NDaPaP) s důrazem na možnost vybudování jednotné komunikační infrastruktury (sítě) pro sdílení informací charakteru stupně T.

 • Zahájit diskuzi o roli EB v systému ISR a potřebě pro úkolová uskupení.

 • Ve spolupráci s Univerzitou obrany a VZ pokračovat ve vzdělávacích aktivitách zpravodajské komunity se zaměřením na implementaci STANAGU 2555 do vzdělávání ČVO 63.     

 • Ujednotit obsah zpravodajských produktů (dokumentů). 

Získané poznatky, doporučení a závěry z jednání konference využít k dalšímu zkvalitnění přípravy vojenských profesionálů v rámci výukového procesu na Univerzitě obrany.

Konference „ZPRAVODAJSKÉ ZABEZPEČENÍ AČR 2012“ se bude na půdě Univerzity obrany konat 16. – 17. října 2012.


Text: Milan Podhorec, foto: Zdeňka Dubová​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme