Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Konference na Ústavu OPZHN

DOCENDO DISCIMUS

 

Konference na Ústavu OPZHN

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany uspořádal ve dnech 19. a 20. října 2011 konferenci „Aktuální problémy ochrany vojsk a obyvatelstva před účinky ZHN a průmyslových nebezpečných látek – 2011,“ která se uskutečnila v prostorech vojenského klubu Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov. Konference proběhla pod záštitou rektora Univerzity obrany profesora Ing. Rudolfa Urbana, CSc., dr. h. c.

Odbornými garanty konference byli ředitel Ústavu OPZHN Univerzity obrany plukovník doc. Ing. Zdeněk Skaličan, CSc., náčelník chemického vojska AČR plukovník Ing. Karel Huleja  a ředitel Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč docent Ing. Josef Janošec, CSc. 

Konference se zúčastnili odborníci z akademických pracovišť, hasičského záchranného sboru, výzkumných organizací i z řad významných výrobců materiálu a zařízení majících vztah k ochraně proti zbraním hromadného ničení nebo průmyslovým toxickým látkám. 

Konference, rozdělená do čtyř odborných sekcí, umožnila výměnu zkušeností z oblasti detekce a identifikace toxických a radioaktivních látek, dekontaminace, individuální ochrany, speciální techniky a zařízení, které jsou určeny k realizaci opatření ochrany proti zbraním hromadného ničení a chemickým zbraním, ale rovněž i z oblasti organizačních opatření ochrany proti zájmovým toxickým látkám. Součástí konference byla i prezentace výsledků výzkumné činnosti Ústavu ochrany proti zbraním hromadného dosažených v rámci výzkumného záměru řešeného jeho pracovníky v letech 2004 – 2010.  

Samotné jednání potvrdilo, že problematika ochrany proti zájmovým chemickým či radioaktivním látkám je vysoce aktuální, výsledky výzkumu a vývoje jsou uplatnitelné v každodenní praxi nejenom jednotkami záchranných sborů a armády, ale mohou najít uplatnění ve státní správě i v soukromé sféře. 

Účastníci konference se shodli, že pořádání konference k řešené problematice je vysoce účelné a projevili zájem o pořádání dalšího ročníku v roce 2013.

 

Autor: Stanislav Florus​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme