Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Konference na partnerské škole v Liptovském Mikuláši

DOCENDO DISCIMUS

 

Konference na partnerské škole v Liptovském Mikuláši

Ve dnech 18. a 19. října 2011 se na Akademii ozbrojených sil v Liptovském Mikuláši uskutečnil 2. ročník mezinárodní vědecké konference “Národní a mezinárodní bezpečnost 2011“. Za Univerzitu obrany se zúčastnili prorektor pro vnější vztahy plukovník Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D., a vedoucí Katedry letectva Fakulty vojenských technologií plukovník gšt. Ing. Miloslav Bauer, Ph.D.

Tato konference pořádaná zdejší Katedrou bezpečnosti a obrany probíhala pod záštitou státního tajemníka Ministra obrany Slovenské republiky PhDr. Róberta Ondrejcsáka, Ph.D., a náčelníka Generálního štábu Ozbrojených sil SR generála Ing. Ľubomíra Bulíka, CSc., který se účastnil prvního dne jednání. Vedle zmíněných zástupců naší univerzity se jednání zúčastnili i další zástupci vzdělávacích a bezpečnostních institucí nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Polska a Ukrajiny. Aktuálnost širokého spektra bezpečnostní problematiky současnosti, a to nejen v ozbrojených složkách, vyjádřil náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil SR generál Bulík ve svém úvodním vystoupení.

Konference byla rozdělena do čtyř přednáškových sekcí.  Jedna ze sekcí, která byla zaměřena do oblasti „Národní bezpečnost jako objekt výzkumu, formování a realizace bezpečnostní politiky státu“, byla moderována plukovníkem Jaroslavem Průchou. 

Aktivní vystoupení zástupců Univerzity obrany, stejně jako další příspěvky zaslané akademickými pracovníky naší instituce do sborníku konference, potvrdily aktuálnost řešení jednotlivých úkolů v oblasti bezpečnosti vzhledem k jejich výzkumnému směřování i plnění úkolů spojených s obrannými projekty.


 

Autor: Jaroslav Průcha​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme