Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Prezentace Univerzity obrany 2011 pro středoškoláky

DOCENDO DISCIMUS

 

Prezentace Univerzity obrany 2011 pro středoškoláky

Na základě dohody o zajištění účasti na prezentaci vzdělávacích a výcvikových aktivit Univerzity obrany (UO) uzavřené mezi UO a Středními odbornými školami ochrany osob a majetku, s. r. o. (SOŠ OOM) se uskutečnila v termínu 10. až 12. října 2011 aktivita s názvem „Prezentace Univerzity obrany 2011“. Prezentace formou stáže v terénu proběhla v rámci projektu Evropského sociálního fondu v ČR – Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu.

Stáže se zúčastnili vybraní žáci a vedoucí (učitelé) SOŠ OOM ze škol s dislokací v Brně, Karviné-Darkově, Malých Svatoňovicích, Ostravě-Michálkovicích a Plzni. Každá ze škol vyslala na akci smíšený chlapecko-dívčí tým (Malé Svatoňovice dva týmy).

Cílem Prezentace Univerzity obrany 2011 bylo seznámení žáků SOŠ OOM se strukturou a obsahem studia na Univerzitě obrany a také formou stáže si vyzkoušet vybrané praktické činnosti spojené​ vybranými praktickými činnostmi spojenými s pobytem v terénu. Žáci SOŠ OOM si stavěli přístřešky pro přežití dvou nocí v terénu, připravovali a konzumovali stravu, prováděli osobní hygienu v přírodě, absolvovali nácviky na bojové dráze (překonávání překážek různého charakteru), stříleli z pistole a samopalu a zdokonalovali se v orientaci v terénu ve dne a v noci. Součástí aktivity byl celonoční přesun se zátěží (veškerou výbavou, kterou měli žáci u sebe). Jako instruktoři-pomocníci řídícího prezentace působili vybraní studenti druhého až pátého ročníku studia na UO. 

Lze konstatovat, že cíle Prezentace Univerzity obrany 2011 byly naplněny a pozitivní hodnocení akce žáky SOŠ OOM a jejich vedoucími před ukončením aktivity a rozjezdem do míst dislokace nebylo neupřímné.


 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 

 

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.  

 

 

​​

 


Text: Zdeněk Flasar​, foto: Marek Žižlavský, Petra Hovadová

​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme