Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Konference Bojová podpora 2011

DOCENDO DISCIMUS

 

Konference Bojová podpora 2011

Ve čtvrtek 13. října proběhla na Univerzitě obrany 3. mezinárodní konference Bojová podpora 2011 na téma Předpoklady automatizace řízení bojové podpory úkolových uskupení. Konferenci pod záštitou náčelníka dělostřelectva AČR plukovníka Ing. Ivana Mráze, Ph.D. pořádala Katedra řízení palebné podpory Fakulty ekonomiky a managementu.

Ke zdařilému průběhu a naplňování cílů konference přispěl vysoký počet účastníků, a to nejen z řad akademických pracovníků Univerzity obrany, ale také z Generálního štábu AČR, Velitelství společných sil, sil podpory, svazků, útvarů a zařízení AČR a dalších hostů. Pořadatelé velmi rádi přivítali zejména zástupce velitele společných sil – velitele pozemních sil AČR plukovníka gšt. Ing. Štefana Kaletu, ředitele odboru pozemních sil SRDS-OS MO plukovníka gšt. Ing. Ivo Střechu a náčelníka dělostřelectva AČR plukovníka Ing. Ivana Mráze, Ph.D., kteří i obsah konference aktivně podpořili svými vystoupeními.

Mezi jinými se konference dále účastnili - velitel 13. dělostřelecké brigády, velitele 43. výsadkového mechanizovaného praporu a další zástupci mechanizovaných brigád a útvarů druhů vojsk. K významným hostům dále patřili odborní zástupci druhů vojsk z  Velitelství společných sil a Sekce rozvoje druhů sil - OS MO a příslušníci Vojenského hydrometeorologického a geografického úřadu v Dobrušce. Jednání se rovněž zúčastnili zástupci firem LOM Praha, DELINFO Brno a I3CAS London.

Ambicemi pořadatelů bylo rozvinout diskuzi o ideových požadavcích na automatizovaný systém velení a řízení bojové podpory, vyhodnotit perspektivy, trendy a požadavky a vytýčit možné směry rozvoje systému bojové podpory úkolových uskupení, což se do značné míry podařilo. Za nejdůležitější závěr nelze považovat uspokojení nad zdárným průběhem akce, kdy kromě příspěvků zaznělo v následných živých diskusích i velké množství cenných názorů a námětů, které se staly  výzvami a inspirací pro budoucí práci a spolupráci.

Vzhledem k multidisciplinárnímu rozsahu a důležitosti projednávané tématiky a ve snaze o ještě intenzivnější propojení vševojskových složek s aspekty bojové podpory, nabídl ředitel odboru pozemních sil SRDS-os mo plukovník Ing. Střecha převzetí záštity nad obdobnou konferencí v příštím období.​ 


Text: Kateřina Brabcová, foto: Zdeňka Dubová​

​ 

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme