Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vycházíme vstříc potřebám Armády ČR

DOCENDO DISCIMUS

 

Vycházíme vstříc potřebám Armády ČR

Fakulta vojenský technologií Univerzity obrany ve spolupráci s jednotlivými správci schopností AČR připravila a realizuje seriál pracovních seminářů, jejichž cílem je posouzení toho, jak absolventi Fakulty vojenských technologií z hlediska jejich odborných a profesních znalostí, schopností a připravenosti pro výkon služby u útvarů a zařízení AČR naplňují očekávání velitelů a nadřízených odborných orgánů.

Studijní obory vyučované na FVT byly v návaznosti příslušné vojenské odbornosti rozděleny celkem do 8 skupin a pro každou z těchto skupin proběhl či proběhne pracovní seminář (viz připojená tabulka). Toto pojetí umožňuje poměrně komplexní zhodnocení připravenosti absolventů na výkon funkcí u vojsk jak z hlediska úzce odborného, tak i z hlediska obecné schopnosti plnit běžné funkční povinnosti po nástupu do první funkce po ukončení studia.

Účastníky semináře vždy jsou zástupci příslušných odborných kateder fakulty, příslušníci Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově, zástupci odborných orgánu ze všech úrovní velení (od útvaru až po příslušnou sekci MO) a přímí nadřízení naších absolventů, kteří jsou s nimi v každodenním kontaktu.

V souvislosti se semináři také proběhl dotazníkový průzkum u vybraných absolventů, kteří ukončili studium na FVT v loňském roce či dříve. Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit, jaké znalosti a dovednosti absolventi během studia na FVT nezískali a při výkonu nástupní funkce nejvíce postrádali. Vybraní studenti také byli pozváni k přímé účasti na semináři.

Zkušenosti z již zrealizovaných seminářů ukazují, že se jedná o zdařilou iniciativu, která vytváří neformální platformu pro věcnou diskusi o problémech, které musí naši absolventi překonávat po nástupu k útvarům AČR. Poznatky získané v rámci pracovních seminářů jsou velmi dobrým východiskem pro další zkvalitňování vzdělávání a odborné přípravy našich studentů.

Nedílnou součástí seminářů je také zhodnocení možností dalšího rozvoje spolupráce mezi institucemi podílejícími se na přípravě studentů příslušných studijních oborů, tj. UO, VeV-VA ve Vyškově a útvary AČR.

 

Přehled připravených seminářů:


P. č. 

Vojenská odbornost

Studijní obor

Termín a místo konání semináře

1

31, 32

·       Zbraně a munice

·       Bojová a speciální vozidla

6. října 2011, UO Brno

2

17

·       Ženijní technologie

7. října 2011, UO Brno

3

26, 27, 28, 29

·      Letecké elektrotechnické systémy

· Letecká a raketová technika (modul Letecká technika)

· Letový provoz (modul Letištní technické zabezpečení)

11. října 2011, UO Brno

4

41, 42

·       Komunikační a informační systémy

13. října 2011, SKIS MO, Praha

5

21, 22, 23

·       Letový provoz

20. října 2011, UO Brno

6

66, 67

·       Vojenská geografie a meteorologie

20. října 2011 VGHMÚř Dobruška

7

24, 25

·  Letecká a raketová technika (modul Raketová technika)

·     Automatizované systémy velení a řízení (pozemní PVO)

·       Radiolokace

25. října 2011, SRDS-OS MO, Praha

8

65

·       Radiolokace (elektronický boj)

27. října 2011, UO BrnoAutor: Zdeněk Vintr, foto: Pavel Pazdera​​ 

​​​​
Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme