Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Setkání profesorů Fakulty vojenských technologií

DOCENDO DISCIMUS

 

Setkání profesorů Fakulty vojenských technologií

V pondělí 10. října 2011 proběhlo na Klubu Univerzity obrany tradiční, již páté slavnostní setkání současných i emeritních profesorů Fakulty vojenských technologií. Setkání zahájil svým projevem děkan Fakulty vojenských technologií plukovník prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr. h. c. Čestné hosty seznámil s nejvýznamnějšími výsledky fakulty jak ve vědeckovýzkumné, tak i pedagogické činnosti za uplynulé období.

Ocenil významné zásluhy nejen stávajících, ale i emeritních profesorů. Zmínil zejména jejich přínos v odborné přípravě, ve vedení mladých příslušníků vědeckopedagogického sboru fakulty a v redakční radě fakultního časopisu. Důležitým bodem setkání, kterým byla prakticky potvrzena slova děkana fakulty profesora Vintra, bylo představení nové docentky a nových profesorů.

Docentka Ing. Mariana Kuffová, PhD., současná pověřená prorektorka z Akademie ozbrojených sil M. R. Štefánika v Liptovském Mikuláši, absolvovala habilitační řízení na Fakultě vojenských technologií v oboru Materiálové vědy a inženýrství a obhájila habilitační práci na téma „Hodnotenie únavových vlastností konštrukčných materiálov využitím numerických metód“ 30. listopadu 2010.

Jako noví profesoři byli představeni profesor Ing. Rudolf Jalovecký, CSc., pověřený vedoucí Katedry leteckých elektrotechnických systémů, a plukovník prof. Ing Martin Macko, CSc., z Katedry zbraní a munice, současný prorektor pro vědeckou činnost Univerzity obrany. Profesor Jalovecký absolvoval řízení ke jmenování profesorem v oboru Vojenská technika – elektrotechnická, profesor Macko v oboru Vojenská technika strojní, zbraně a munice. Oba byli prezidentem republiky jmenováni profesory dne 24. června 2011. Stručné charakteristiky, vystihující zaměření vědecké a pedagogické práce nové docentky a profesorů, přednesl proděkan pro vědeckou činnost FVT profesor RNDr. Jan Kohout, CSc. Jmenovací dekret nové paní docentce slavnostně předal děkan fakulty. 

Na závěr setkání vystoupil s upřímným projevem profesor Ing. Rudolf Jalovecký, CSc., jenž poděkoval za podporu všem, kteří se na jeho cestě od získávání vědomostí až k úspěšnému jmenování profesorem podíleli a poskytovali mu potřebnou oporu, ať už to byli pedagogové, kolegové nebo nejbližší členové rodiny. Po zaznění tónů studentské hymny Gaudeamus igitur následoval slavnostní přípitek děkana a setkání dále pokračovalo neformální diskusí.

 

 

Text: Otakar Petříček, Foto: Jiří Pařízek, Zdeňka Dubová​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme