Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Pracovní setkání odstartovalo náborové aktivity

DOCENDO DISCIMUS

 

Pracovní setkání odstartovalo náborové aktivity

Získávání vhodných uchazečů o vojenské studium na Univerzitě obrany je nepřetržitý proces, který musíme neustále zdokonalovat. Na tom se shodli zástupci odboru doplňování vojenského personálu Ředitelství personální podpory MO, oddělení náboru Krajských vojenských velitelství a Univerzity obrany, kteří se sešli ve čtvrtek 6. října 2011 na půdě brněnské Univerzity obrany na pravidelném jednání před zahájením náborových aktivit, a to pro akademický rok 2012/2013.

Účastníci pracovního jednání, které vedli ředitelka odboru doplňování vojenského personálu Ředitelství personální podpory MO plukovnice Mgr. Lenka Šmerdová, prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Univerzity obrany prof. RNDr. Zdeněk Zemánek, CSc. a prorektor pro vnější vztahy Univerzity obrany plukovník Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D., se seznámili zejména s nabídkami studia na jednotlivých fakultách Univerzity obrany a podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013.

Se studijní nabídkou a podmínkami přijímacího řízení vystoupili proděkani pro studijní a pedagogickou činnost fakult – za Fakultu ekonomiky a managementu doc. RNDr. Jiří Moučka, Ph.D., za Fakultu vojenských technologií plukovník doc. Ing. Miloš Andrle, CSc. a za Fakultu vojenského zdravotnictví plukovník Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.

Jak zaznělo na jednání, základním zdrojem informací pro zájemce o studium budou internetové stránky Univerzity obrany, kde do konce měsíce října budou zveřejněny akademickými senáty schválené podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013.

Výsledkem dobré spolupráce pracovníků odboru doplňování vojenského personálu Ředitelství personální podpory MO, oddělení náboru Krajských vojenských velitelství a Univerzity obrany je mimo jiné každoroční nárůst počtu podaných přihlášek ke studiu a zkvalitněný administrativní proces výběru, kterým musí projít uchazeč o vojenské studium na Krajském vojenském velitelství.


Autor: Pavel Pazdera​ ​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme