Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Zahájení nového akademického roku Univerzity obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Zahájení nového akademického roku Univerzity obrany

V úterý 4. října 2011 se při příležitosti zahájení nového akademického roku na nástupišti Univerzity obrany v kasárnách na ulici Šumavská uskutečnil slavnostní nástup příslušníků školy. Po přinesení bojového praporu, hlášení zástupce rektora plukovníka gšt. Ing. Josefa Trojana rektoru-veliteli Univerzity obrany brigádnímu generálovi v záloze profesoru Ing. Rudolfu Urbanovi, CSc., a slavnostním vztyčení české státní vlajky následoval projev rektora. 

Ve svém vystoupení vzpomenul výročí první vojenské školy v Brně, která svou historii začala psát prvního října před šedesáti lety. Její odkaz převzala v roce 2004 Univerzita obrany vzniklá ze tří bývalých vysokých vojenských škol v Brně, Hradci Králové a ve Vyškově. V povědomí armádní a civilní veřejnosti se ji podařilo etablovat na jedinou vojenskou vysokou školu v České republice jako nezastupitelnou vědeckou a vzdělávací instituci působící především ve prospěch resortu Ministerstva obrany a Armády České republiky.

Rektor Univerzity obrany dále poukázal na to, že „naše vojenská vysoká škola je na jedné straně zakotvena v armádním prostředí a přitom je na straně druhé konfrontována se zákonitostmi objektivně působícími na trhu vědecké práce a vysokoškolského vzdělávání. Obstát v této soutěži můžeme pouze tehdy, pokud budeme stejně dobře nebo raději ještě o krůček lépe zvládat výzvy, kterým čelí i ostatní vysokoškolské instituce, nehledě na to, zda jsou státní, veřejné či soukromé,“ upozornil.

Ve svém vystoupení dále uvedl, že v  současné době před námi stojí jednak otázka rozšíření možností školy v oblasti vícezdrojového financování a jednak problematika optimalizace struktury a činností školy. „Jde o to, abychom mohli podobně jako veřejné vysoké školy cíleněji a přitom hospodárněji zabezpečovat vzdělávací, vědecké a koncepční úkoly ve prospěch resortu obrany a dalších odběratelů,“ zdůraznil. Závěrem popřál všem příslušníkům školy hodně zdaru v novém akademickém roce 2011/2012. Slavnostní nástup byl ukončen pochodem vojenských příslušníků Univerzity obrany.

Četařka Jiřina Polcrová z Fakulty vojenských technologií po slavnostním nástupu řekla: „Jsem ráda, že navštěvuji univerzitu s tak dlouhou historií. Dnešní shromáždění mi dalo pocit sounáležitosti. Když jsem slyšela naši hymnu, uvědomila jsem si, že jsem si vybrala dobře.“

Po slavnostním nástupu následovala beseda vedoucích funkcionářů školy s ředitelem Sekce personální-personálním ředitelem Ministerstva obrany ČR Ing. Vladimírem Karaffou, CSc., v níž se mimo jiné hovořilo na téma postavení Univerzity obrany ve vzdělávacím systému a jejího dalšího vývoje a prosperity v souvislosti s implementací Bílé knihy o obraně.


Autor: Zdeňka Dubová, foto: autorka a Marek Žižlavský​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme