Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Ukončení rekvalifikačního kurzu "Projektový manažer"

DOCENDO DISCIMUS

 

Ukončení rekvalifikačního kurzu "Projektový manažer"

Dne 30. září 2011 byl na Univerzitě obrany slavnostně ukončen první rekvalifikační vzdělávací kurz „Projektový manažer“ dle prvního doplňku k Vzdělávacím aktivitám v roce 2011 Věstníku MO č. 21/2010. Deset příslušníků Armády České republiky na závěr kurzu převzalo osvědčení z rukou děkana Fakulty ekonomiky a managementu plukovníka Ing. Vladana Holcnera, Ph.D.

Rekvalifikační vzdělávací kurz probíhal od 29. srpna do 30. září 2011. Na závěr kurzu složili účastníci závěrečné zkoušky ve dnech 27. a 29. září 2011 (písemná a ústní část). Při písemné zkoušce byly účastníci prověřování z teoretických znalostí projektového řízení. Ústní zkouška byla zaměřena na praktickou aplikaci základních nástrojů a technik projektového řízení. Znalosti byly hodnoceny komisí ve složení: major Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D., Ing. Hubert Štofko a doc. Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Komise konstatovala, že všichni účastníci splnili požadavky a lze jim vystavit osvědčení o úspěšném absolvování rekvalifikačního vzdělávacího kurzu. Jako nejlepší byli komisí hodnoceni Ing. Lubomír Kubart a doc. Ing. Petr Čech, Ph.D. 

Účastníci vyhodnotili rekvalifikační vzdělávací kurz jako náročný. Kurz splnil jejich očekávání a představy. Organizační zabezpečení a materiálně-technické zabezpečení kurzu byly hodnoceny na výbornou. Z pohledu účastníků byl obsah kurzu hodnocen výborně až velmi dobře. Pochvalu dostali všichni lektoři, kteří se na kurzu podíleli, neboť byli hodnoceni výborně účastníky kurzu, kteří navíc ocenili srozumitelnost jejich výkladu. 

Poděkování si zaslouží plukovník Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D., doc. Ing. Monika Grasseová, Ph.D., Ing. Eva Štěpánková, PhDr. Ivana Nekvapilová, Ing. Hubert Štofko, Ph.D. a major Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D. (garant kurzu).

 

Autor: Jaromír Pitaš​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme