Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Imatrikulace studentů na brněnských fakultách Univerzity obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Imatrikulace studentů na brněnských fakultách Univerzity obrany

Noví studenti Fakulty ekonomiky a managementu a Fakulty vojenských technologií měli na Univerzitě obrany svou školní premiéru ve čtvrtek 29. a v pátek 30. září 2011. Kromě jejich přivítání na akademické půdě školy a představení hlavních funkcionářů univerzity je čekala slavnostní imatrikulace.

Čtvrtečního slavnostního aktu se ve dvou bězích zúčastnilo 270 studentů vojenského a civilního studia Fakulty ekonomiky a managementu. Imatrikulační slib přednesl jejich jménem tajemník děkanátu FEM podplukovník Ing. Milan Žilínek.  Poté studenti složili imatrikulační slib na insignii FEM a z rukou jejího děkana plukovníka Ing. Vladana Holcnera, Ph.D., si převzali imatrikulační listy.

 

Kromě přání studijních úspěchů novým členům akademické obce Fakulty ekonomiky a managementu plukovník Vladan Holcner ve svém projevu připomněl jejich nastávající perspektivy, ale také povinnosti, a mimo jiné uvedl: „Studium na naší alma mater je náročné. Proto prosím věnujte dostatečnou pozornost tomu, aby dnešní imatrikulace byla skutečně pouze vaším vstupem do vysokoškolského studia a nikoliv jediným akademickým obřadem, jehož se budete moci z pozice studentů naší fakulty zúčastnit.“

Studentka vojenského prezenčního studia Fakulty ekonomiky a managementu vojínka Hana Wachtlová, která složila slib v prvním běhu, měla z imatrikulace radost. „Byla to pro mě příjemná záležitost, protože na Univerzitu obrany jsem se hlásila už loni a povedlo se mi to až letos. O to více jsem si to však vychutnala.“

 

Ve druhém běhu proběhla imatrikulace civilních studentů FEM, na kterou se přišli podívat také rodiče a příbuzní. Jeden rodičovský pár přijel například až z Plzně, aby nepropásl imatrikulaci svého prvorozeného syna Patrika. Jeho otec byl tomu rád, jen litoval, že díky zapomenutému fotoaparátu si nepořídil památeční snímek. Naštěstí ho však možná potěšíme, fotodokumentace z imatrikulace obou fakult bude součástí tohoto článku.

 

Následující páteční dopoledne 30. září patřilo imatrikulaci studentů Fakulty vojenských technologií, kteří se jí zúčastnili ve třech bězích. Imatrikulační slib složilo celkem 312 studentů, mezi nimiž byli i zahraniční studenti.

Úvodem slavnostního aktu vystoupil se svým projevem děkan Fakulty vojenských technologií plukovník prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., který se mimo jiné zamýšlel nad jeho smyslem. V této souvislosti např. uvedl: „Imatrikulační slib vás také zavazuje k tomu, že vynaložíte veškeré úsilí k rozšíření svých znalostí a dovedností tak, abyste v budoucnu mohli co nejvíce přispět k rozvoji naší společnosti a zajištění obrany vlasti.“

 

Před složením imatrikulačního slibu na insignii FVT přednesli jménem všech nových studentů imatrikulační slib vybraní studenti. V prvním běhu měl tuto čest svobodník Rostislav Janků, který ve slibu mimo jiné uvedl: „Vynaložím veškeré úsilí k rozšíření svých znalostí a dovedností tak, abych v budoucnu mohl co nejvíce přispět k rozvoji naší společnosti, zajištění obrany vlasti a ochrany životního prostředí.“ Imatrikulační listy předal studentům děkan plukovník Zdeněk Vintr.

 

V závěru proděkan pro studijní a pedagogickou činnost plukovník doc. Ing. Miloš Andrle, CSc., popřál nově přijatým členům akademické obce mnoho úspěchů v jejich studiu. Po zaznění vysokoškolské hymny GAUDEAMUS IGITUR byl imatrikulační akt ukončen.

 

Tajemník děkanátu Fakulty vojenských technologií podplukovník Ing. Karel Tvrdoň k přístupu studentů vojenského prezenčního studia, kteří byli imatrikulováni v prvních dvou bězích, vyjádřil s jejich vojenským vystupováním spokojenost. „Je vidět, že výcvik ve Vyškově zanechal na studentech stopu základního pořadového výcviku,“ myslí si.


Fotogalerie:

 Imatrikulace studentů FEM 29. 9. 2011

 Imatrikulace studentů FVT 30. 9. 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Autor: Zdeňka Dubová​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme