Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany si připomněla odkaz svatého Václava

DOCENDO DISCIMUS

 

Univerzita obrany si připomněla odkaz svatého Václava

Odkaz svatého Václava, knížete a patrona české země, od jehož násilné smrti uplyne 1076 let, si o den dříve v úterý 27. září 2011 připomněla Univerzita obrany na svém slavnostním shromáždění ke Dni české státnosti. Jako státní svátek je dvacáté osmé září v našem kalendáři vyznačeno červeně již jedenáctým rokem.

Za vedení školy se shromáždění zúčastnil zástupce rektora Univerzity obrany plukovník gšt. Ing. Josef Trojan, děkan Fakulty ekonomiky a managementu UO plukovník Ing. Vladan Holcner, Ph.D., proděkan Fakulty vojenských technologií UO plukovník doc. Ing. Miloš Andrle, CSc., přítomni byli také zástupci partnerských občanských sdružení, příslušníci školy a studenti. 

Plukovník gšt. Josef Trojan ve svém slavnostním projevu připomněl historickou úlohu svatého Václava, který se stal symbolem naší suverenity a svobody. Jeho postava vyniká svým duchovním obsahem natolik, že přerostla rámec církve a stala se symbolem celého národa a státu. „K poctě sv. Václava bylo v českých zemích vybudováno a vysvěceno množství křesťanských chrámů a kostelů a úctu k tomuto světci projevuje i moderní doba,“ uvedl zástupce rektora. 

Historický význam hlavního patrona české země přiblížil přítomným také zajímavý dokument České televize scénáristky a režisérky Angeliky Hanauerové Odkaz svatého Václava. 

Zamyšlení nad tím, jak by mohlo slavení Dne české státnosti inspirovat  příslušníky armády, se ve svém vystoupení věnoval kaplan Univerzity obrany kapitán Mgr. Jan Pacner. Ten apeloval zejména na adresu vojáků z povolání, kterým mimo jiné připomněl důležitost pozitivního, ne však lacině růžového pohledu na národní a státní dějiny. Ve svém vystoupení například uvedl: „Den české státnosti by se nás, občanských zaměstnanců i vojáků z povolání, měl dotýkat zvlášť, vždyť jsme státní zaměstnanci, na uniformě nosíme vlaječku, symbol státu, a vztah ke státu i činnost pro něj je v centru našeho pracovního života.“ 

Slavnostní shromáždění ke Dni české státnosti bylo také příležitostí k vyjádření pochvaly poručíkům Josefu Časarovi a Michalu Štefaňákovi z Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. Ti při svém návratu z leteckých dnů CIAF, který se konal v Hradci Králové první zářijový víkend, narazili při cestě do Brna před obcí Holice na automobilovou nehodu. Oba pomáhali při vyprošťování těžce raněných a ulehčili tak práci hasičům, kteří k nehodě dojeli posléze.

 

Autor: Zdeňka Dubová​​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme