Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Další důležitý mezník ve vývoji Laboratoře Reach Back

DOCENDO DISCIMUS

 

Další důležitý mezník ve vývoji Laboratoře Reach Back

Dne 21. září 2011 se uskutečnila na Univerzitě obrany prezentace zkušeností z výstavby základny  v rámci mise ISAF pro příslušníky Kurzu řízení ženijního zabezpečení. Prezentace proběhla formou webové konference přímo z Afghánistánu a technicky byla zajišťována prostřednictvím serverů Laboratoře Reach Back.

Laboratoř Reach Back je jednou z unikátních laboratoří provozovaných na Univerzitě obrany, konkrétně na Katedře ženijních technologií a jejím smyslem je poskytovat technické a technologické zázemí pro fungování Informačního portálu ženijního vojska a konceptu Reach Back stavebně technické podpory nasazených jednotek ženijního vojska. 

Jednou z významných funkcí Informačního portálu ženijního vojska a i konceptu Reach Back je vzdělávání studentů a získávání zpětné vazby a nejnovějších zkušeností včetně zkušeností z nasazení ženistů v rámci misí. Přednáška poručíka Ing. Roberta Niesyta ze 151. žpr., který je momentálně na pozici stavebního dozoru na campu Hombre v Jalalabadu, je svým způsobem pro laboratoř přelomová. Hodina a půl živého přenosu přímo z Jalalabádu nejenže dokázala posluchačům Kurzu řízení ženijního zabezpečení a dalším příslušníkům Katedry řízení zabezpečení boje a Katedry ženijních technologií zprostředkovat nejnovější poznatky a zkušenosti jejich kolegů přímo z místa nasazení, ale také prokázala smysluplnost a použitelnost konceptu Reach Back. Prokázala také dostatečnou technologickou vyspělost, a přitom jednoduchost u technologií použitých pro zajištění webové konference. Od této chvíle je možné považovat schopnost laboratoře v oblasti poskytování on-line stavebně technické podpory za ověřenou i ve velmi svízelných podmínkách. 

Přednáška byla vedená v anglickém jazyce, protože se jí jako hosté zúčastnili plukovník prof. Jószef Padányi, pověřený rektor Miklós Zrínyi National Defence University v Budapešti a profesor Sándor Szabó z ženijní katedry téže univerzity. Oba pánové vyjádřili uspokojení jak nad kvalitou přenosu, tak i nad aktuálností přednesených informací. 

Laboratoř Reach Back se od svého oficiálního založení v roce 2008 již vícekrát osvědčila v praxi, když např. na jejich pracovištích a serverech probíhaly projekční práce v rámci odstraňování následků povodní v roce 2009 a 2010, kdy ženijní vojsko ve spolupráci s experty Katedry ženijních technologií  stavělo provizorní mosty v postižených oblastech.

 

Autor: Pavel Maňas​

​ ​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme