Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Jednání ředitelů pro obrannou politiku zemí Visegrádské skupiny na Univerzitě obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Jednání ředitelů pro obrannou politiku zemí Visegrádské skupiny na Univerzitě obrany

Ve dnech 12. - 13. září 2011 se v Brně v prostorách Univerzity obrany uskutečnilo zasedání ředitelů pro obrannou politiku ministerstev obrany zemí Visegrádské skupiny, poprvé v průběhu letošního českého předsednictví. Na setkání plynule navázalo jednání tzv. kulatého stolu k tématice sdílení schopností v širším středoevropském regionu.

V průběhu prvního jednání na úrovni ministerstev obrany v rámci předsednictví ČR ve Visegrádské skupině byl prodiskutován aktuální stav transformace ozbrojených sil partnerských zemí. Ředitelé si vyměnili informace o obranném plánování v horizontu následujících 2-3 let a názory na možné řešení akutních problémů jako je zastarávání vojenské techniky, rozložení výdajů v rámci obranných rozpočtů a komplikace spojené s jejich poklesy. 

V průběhu formálního zasedání ředitelů pro obrannou politiku byla dále řešena především agenda spojená s aspekty přípravy bojového uskupení Evropské unie budovaného zeměmi Visegrádské skupiny, na jehož vytvoření se dohodli ministři V4 v květnu tohoto roku v Levoči. Diskuse k této komplexní problematice se zaměřila především na otázky naplnění CJSOR (nalezení potřebných kapacit), participace třetích zemí a technických aspektů výstavby uskupení. Ředitelé se shodli na významu politických kroků i vojenské expertní debaty v souvislosti s tímto projektem a současně potvrdili význam procesu přípravy Battle Group pro praktickou aplikaci přístupu sdílení schopností.

Druhým diskutovaným tématem politických ředitelů byla spolupráce Visegrádské skupiny s partnery, primárně členy Východního partnerství a Partnerství pro mír. Česká strana představila návrh na zefektivnění nabídky spolupráce jednotlivých zemí cestou uspořádání setkání expertů v oblasti vzdělávání a výcviku s cílem identifikovat případné duplikace, nalézt vzájemnou synergii a tím dosáhnout větší míry efektivity skupiny. 

Jednání kulatého stolu navazuje na předchozí setkání v širším středoevropském formátu (účastní se Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Chorvatsko a Slovinsko; Polsko je v této skupině pozorovatelem) a řeší aktuální otázky výstavby vojenských kapacit v době snižování rozpočtů na obranu a možnosti sdílení schopností (nejen) na regionální bázi.

Úvodem jednání kulatého stolu si účastníci vyměnili informace k dalšímu vývoji zapojení mezinárodního společenství v Afghánistánu, diskutovali o situaci v Libyi a možných rolích NATO a EU. Posledním bodem v debatě byly pohledy na možný vývoj budoucnosti operace Althea.

V odpoledním bloku pak zástupci jednotlivých států prošli oblasti navržené pro rozvoj spolupráce a sdílení schopností (OPZHN, logistika, C-IED), u nichž se aktuálně posuzují konkrétní návrhy, a diskutovali také nad pozičními dokumenty zpracovanými některými z účastnických zemí.


 

​​
Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme