Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Jednání realizačního týmu projektu CZ.1.05/4.1.00/04.0140

DOCENDO DISCIMUS

 

Jednání realizačního týmu projektu CZ.1.05/4.1.00/04.0140

V rámci realizace projektu s názvem Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské technologie, který je financován prostřednictvím operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a jehož cílem je revitalizace objektů Univerzity obrany v kasárnách Šumavská, proběhlo dne 15. září 2011 na Univerzitě obrany další setkání řešitelského týmu. Pracovní jednání řídil hlavní koordinátor projektu plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., prorektor pro rozvoj UO.

V první části proběhlo hodnocení přípravy projektové dokumentace pro provádění stavby a výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Následně bylo diskutováno zveřejnění oznámení o zakázce Úřadem akvizic nemovité infrastruktury Pardubice v rámci veřejných zakázek. Podle tohoto oznámení by firmy měly podávat nabídky do poloviny listopadu letošního roku. V další části jednání byly řešeny některé administrativní záležitosti spojené s řešením projektu.

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce objektu Univerzity obrany, který je stěžejní složkou infrastruktury pro vzdělávací a výzkumnou činnost strojních oborů studijního programu Vojenské technologie. Revitalizace starší budovy v kasárnách na ulici Šumavská vyřeší modernizaci specifických výukových a laboratorních fondů vybraných kateder Univerzity obrany. Zrekonstruovaný objekt bude následně sloužit k výzkumným a vzdělávacím účelům.

Celkem bude zrekonstruováno 5491 m² ploch vzdělávacích a vědecko-výzkumných pracovišť Fakulty vojenských technologií. V rámci projektu budou vybudovány čtyři zcela nové laboratoře: experimentální balistická laboratoř, laboratorní pracoviště pro optická měření, laboratoř vojenských staveb a laboratoř tribodiagnostiky provozních hmot dopravních strojů a zařízení. Modernizovanou budovu budou v rámci vzdělávání a výzkumných aktivit využívat jak studenti jednotlivých stupňů studia, tak i vědeckopedagogičtí pracovníci této dynamicky se rozvíjející fakulty.

Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a ze státního rozpočtu České republiky, z kapitoly 307 – Ministerstvo obrany.

Členy řešitelského týmu jsou pracovníci Univerzity obrany, Úřadu akvizic nemovité infrastruktury a oddělení řízení organizací Sekce správy majetku Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy Brno a Regionálního finančního odboru Brno.
Autor: Pavel Pazdera​, PR manažer projektu

​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme