Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Slavnostní zahájení 24. kurzu Generálního štábu

DOCENDO DISCIMUS

 

Slavnostní zahájení 24. kurzu Generálního štábu

V prostorách Univerzity obrany v Brně bylo dne 7. září 2011 provedeno slavnostní zahájení 24. kurzu Generálního štábu za přítomnosti gestora kurzu, 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR brigádního generála Ing. Miroslava Žižky. Zahájení se dále účastnili hlavní funkcionáři Univerzity obrany, Fakulty ekonomiky a managementu, Katedry celoživotního vzdělávání a posluchači kurzu. 

Generál Miroslav Žižka ve svém úvodním proslovu k posluchačům kurzu zdůraznil, že na vojáky jsou kladeny neustále vyšší nároky na jejich profesní a vzdělanostní úroveň, kdy jejich osobní projev navenek má zásadní vliv na vytváření povědomí o roli Univerzity obrany ve společnosti. Poznamenal, že neexistence kariérního řádu znemožňuje u příslušníků vrcholového managementu AČR – vyšších důstojníků prolínání teorie a praxe, protože nedochází k rotaci na jednotlivých velitelských, štábních a akademických funkcích. V závěru svého vystoupení generál Žižka připomněl, že doba studia je pro účastníky kurzu nejen otázkou vysoké odpovědnosti ke studiu, ale i jednou z mála příležitostí, kterou mohou studenti věnovat růstu svých osobních a odborných kvalit, znalostí, vědomostí, ale i aspektům budování a udržovaní osobních a neformálních vztahů.

V následujícím vystoupení vedoucí Katedry celoživotního vzdělávání Ing. Pavel Zůna, MSS., prezentoval svůj pohled na význam symbiózy výchovy, výcviku a vzdělávání v procesu osobního růstu vojenských profesionálů. 

Na slavnostní zahájení 24. kurzu Generálního štábu přijal pozvání rovněž náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Ivo Polák, který v druhé části programu prezentoval vize, priority a cíle rozvoje Jihomoravského kraje. 

Odbornou přípravu posluchačů v kurzu Generálního štábu garantuje Katedra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu UO v rámci programů celoživotního vzdělávání vyšších důstojníků.

Prestižní Kurz Generálního štábu, který budou letos navštěvovat čtyři vybraní důstojníci české armády, poskytuje nejvyšší vojenské vzdělání v České republice. Určen je pro důstojníky k přípravě na funkce se stanovenou hodností plukovník, resp. brigádní generál. Jeho cílem je připravit vysoce kvalifikované důstojníky – vrcholové manažery se všeobecným rozhledem, tvůrčím myšlením, analytickými schopnostmi a dovednostmi, včetně schopnosti rozhodovat a orientovat se v současném společensko-politickém, vojensko-ekonomickém a vojenském dění ve státě i v rámci mezinárodního prostředí.


Text: Ján Spišák, foto: Marek Žižlavský​​​​​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme