Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Na Univerzitě byly zahájeny kariérové kurzy

DOCENDO DISCIMUS

 

Na Univerzitě byly zahájeny kariérové kurzy

Na půdě Univerzity obrany byly dne 5. září 2011 zahájeny dva desetiměsíční kariérové kurzy 24. kurz Generálního štábu a 1. kurz vyšších důstojníků v distanční formě. V tomto roce si právě distanční forma kurzu odbývá svoji premiéru. Na rozdíl od „klasického“ běhu prezenčního studia KVD, jehož zahájení je posunuto na 19. září, je distanční forma v trvání deseti měsíců. 

Do KVD je zapsáno a vysláno 36 účastníků, kterými jsou příslušníci většiny hlavních velitelství AČR: jak z Velitelství společných sil, Velitelství sil podpory, Vojenské policie, ale i ze sekcí MO – Sekce rozvoje druhů sil a Sekce plánování sil a dalších složek. Náplní kurzu je rozšířit znalosti a vědomosti posluchačů, u kterých se předpokládá zařazení do funkcí na operačním stupni a poskytnout jim příležitost k osvojení si nejmodernějších poznatků a postupů z mnoha odvětví ozbrojených sil, s nimiž se do podrobností měli málokdy možnost setkat. 

Posluchače kurzu na akademické půdě přivítal prorektor pro rozvoj plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., který ve svém vystoupení vyzdvihl význam vzdělávání vojenských profesionálů v průběhu jejich kariéry a zdůraznil požadavky, které musí absolventi karierových kurzů po jejich absolvování naplňovat. Současně všem posluchačům popřál do studia hodně úspěchů a odhodlání.

V následujícím vystoupení prorektor pro vnější vztahy plukovník Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D., seznámil posluchače s historií, strukturou a posláním Univerzity obrany a představil jim možnosti, které škola nabízí k uspokojení nejen studijních potřeb, ale i z hlediska využití volného času.

Vedoucí Katedry celoživotního vzdělávání Ing. Pavel Zůna, MSS., se zabýval problematikou koncepce kariérových kurzů, objasnil aktuální změny a vize, včetně dopadů, které mohou působit na studenty kurzů. V závěrečném vystoupení vedoucí vědecký pracovník Katedry celoživotního vzdělávání podplukovník  gšt. Ing. Ivo Pikner, Ph.D., seznámil posluchače s místem a úlohou katedry v rámci Fakulty ekonomiky a managementu a současně představil vedoucí skupin katedry a pedagogické vedoucí, kteří se budou podílet na zabezpečení přednáškové činnosti a organizačních stránek průběhu karierových kurzů.

 

 Autor: Ján Spišák, Miroslav Krčmář, foto: Zdeňka Dubová​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme