Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Poslední den absolventů na Univerzitě obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Poslední den absolventů na Univerzitě obrany

Sto sedmdesát šest studentů vojenského prezenčního studia brněnské Univerzity obrany oficiálně ukončilo studium. Jejich slavnostní vyřazení proběhlo v pátek 29. července 2011 v areálu kasáren Šumavská. Slavnostnímu aktu byli přítomni náměstek ministra obrany pro personalistiku Ing. Michael Hrbata, předseda Výboru pro obranu a bezpečnost poslanecké sněmovny Mgr. František Bublan a náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Ing. Vlastimil Picek.

Této významné události se zúčastnili také představitelé vojenských univerzit ze zahraničí, vojenští přidělenci států NATO, představitelé státní správy a místní samosprávy, delegace partnerských občanských sdružení i rodinní příslušníci čerstvých absolventů.
Po společné přehlídce nastoupených jednotek Michael Hrbata v slavnostním projevu mimo jiné popřál absolventům jménem ministra obrany České republiky Alexandra Vondry, i jménem svým, mnoho úspěchů v jejich profesionální kariéře i osobním životě.

V následujícím projevu Vlastimil Picek na adresu absolventů řekl, že povolání, které si vybrali, je současně i jejich posláním. „Není to práce pro každého, ale sami jste se pro ni rozhodli a já vám přeji, abyste tohoto svého rozhodnutí nikdy nelitovali.“ 
K novým absolventům Univerzity obrany tradičně promluvil také rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál v záloze prof. Ing. Rudolf Urban, CSc.: „Vojenské vysokoškolské studium je vynikající přípravou pro život, nikoliv však absolutním receptem na úspěch. Každý z vás je vyhraněnou, samostatně myslící a individuálně zodpovědnou osobností, a proto kariéra každého z vás je v první řadě ve vašich rukou.“

Symbolické vyřazení absolventů pak proběhlo prostřednictvím nejlepší absolventky Fakulty ekonomiky a managementu poručice Ing. Petry Ondráčkové, kterou rektor-velitel „pasoval“ univerzitním mečem před bojovým praporem školy.  
Sedm výtečných absolventů obdrželo věcný dar ministra obrany ČR, dva peněžitý dar náčelníka generálního štábu a osm peněžitý dar rektora-velitele Univerzity obrany. Nejlepší student specializace pozemních sil převzal cenu náčelníka Generálního štábu pozemních sil Španělska a nejlepší student letecké specializace dostal cenu velitele francouzské letecké akademie v Salon de Provence.

Ceremoniální část vyřazení byla ukončena slavnostním pochodem a průletem letounů vzdušných sil nad prostorem kasáren. Svou radost z úspěšného ukončení studia vyjádřili studenti tradičním vyhozením čepic nad hlavy a vzájemným objímáním. „Je to pro nás všechny důležitý přelomový den, kdy končí studentský život a začíná nová životní etapa“, řekla poručice Petra Ondráčková a dodala: “Při ohlédnutí za těmi pěti lety mi na mysli vyvstanou těžké chvíle, kterými jsme si museli projít, ale také pěkné okamžiky, na které budu ráda vzpomínat.“

Absolventům bakalářského a magisterského studia ve studijním oboru Letový provoz Fakulty vojenských technologií byly po vyřazení předány odznaky příslušných odborností v prostorách Technického muzea v Brně. Aktu se zúčastnil velitel Vzdušných sil Armády ČR brigádní generál Ing. Jiří Verner, první československý kosmonaut a europoslanec Vladimír Remek, který je patronem končící studijní skupiny pilotů, velitel francouzské letecké akademie v Salon de Provence brigádní generál Gilles Modéré a další hosté.

Významný den pro absolventy Fakulty ekonomiky a managementu a Fakulty vojenských technologií pokračoval akademickou částí – slavnostní promocí, která proběhla v Brněnském Mahenově divadle. Promováno bylo celkem 315 studentů vojenského prezenčního i civilního studia.


 Video - Slavnostní vyřazení absolventů UO 29. 7. 2011 

 Slavnostní vyřazení absolventů 29. 7. 2011

 Promoce absolventů FEM UO 29. 7. 2011

 Promoce absolventů FVT UO 29. 7. 2011

 Předání odznaků absolventům oboru Letový provoz 29. 7. 2011

 iDnes.cz: Vojenské čepice letěly vzhůru, nad nimi hřměly gripeny​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Zdeňka Dubová, foto: Zdeňka Dubová, Pavel Pazdera​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme