Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Státní závěrečné zkoušky na Univerzitě obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Státní závěrečné zkoušky na Univerzitě obrany

Ještě v měsíci červenci trvá na vojenské vysoké škole zkouškové období. Přitom část studentů absolvuje zkoušky nejdůležitější – takzvané státnice. Státní závěrečné zkoušky na brněnských fakultách Univerzity obrany letos probíhaly ve dnech 11. až 22. července. Učebny, kde se konaly státnice, byly slavnostně vyzdobeny, nechyběla státní vlajka, portrét prezidenta a státní znak. Vojenští studenti měli vycházkový stejnokroj a jejich civilní kolegové společenský oděv.

Hlavní aktéři státních zkoušek museli před zkušebními komisemi prokázat, že vypracovali dobrou diplomovou nebo bakalářskou práci a že nabyli potřebné znalosti. Toto nelehké období si spolu se studenty prožívaly i příslušné katedry. Přestože se tato činnost opakuje každým rokem, její průběh i obsah je vždy jedinečný, stejně jako jednotliví studenti sami.

Pro končící studenty jsou již státnice minulostí a těší se na vyřazení a promoce. V pondělí 25. července 2011 dopoledne jsme však v budově Fakulty ekonomiky a managementu (FEM) narazili na studenty, kteří právě skládali státní závěrečnou zkoušku z obecné ekonomické teorie. Nebyli to letošní absolventi, ale studenti dvouletého navazujícího magisterského studia, jež mají povinnost složit tuto zkoušku na konci prvního ročníku vojenského i civilního studia.

Předsedou zkušební komise byl docent Jiří Nedbal, externí spolupracovník Katedry ekonomie FEM, kterého jsme požádali o zhodnocení zkoušky. „Státní závěrečná zkouška z obecné ekonomické teorie na magisterském stupni studia vyžaduje analýzu ekonomických jevů, jejich popis, kvantifikaci a úplné grafické vyjádření. Výsledky zkoušek ukázaly, že většina studentů plně dostála těmto nárokům a prokázala tak odpovídající úroveň požadavků kladených na tuto závěrečnou zkoušku. V ojedinělých případech studenti neprokázali požadované znalosti a vědomosti, což souvisí i s nedostačenými znalostmi z předchozího studia,“ uvedl docent Nedbal.


Autor: Pavel Pazdera​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme