Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Státnice na Univerzitě obrany v plném proudu

DOCENDO DISCIMUS

 

Státnice na Univerzitě obrany v plném proudu

Státní závěrečná zkouška je pro každého studenta potvrzením toho, jak si v průběhu studia vedl. Příležitost prokázat nabyté vědomosti mají studenti Fakulty ekonomiky a managementu a Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany od 11. do 22. července 2011. V letošním akademickém roce by státnice mělo absolvovat 344 studentů (195 z FEM a 168 z FVT). Studenti Fakulty vojenského zdravotnictví je již mají za sebou. Ve čtvrtek 14. července bude 11 nových vojenských lékařů slavnostně promováno v pražském Karolinu.

Pro některé studenty Katedry ochrany obyvatelstva (studijního modulu Ochrana obyvatelstva) Fakulty ekonomiky a managementu bylo zlomovým dnem úterý 12. července. Patřila k nim například budoucí bakalářka Monika Zaoralová, která o svých pocitech před životní zkouškou řekla: „Cítím nervozitu, strach i zvědavost. Přesto, že státnicím předcházela měsíční příprava, mám jisté obavy.“ Studentka stejného modulu Ilona Hortová státní závěrečnou zkoušku absolvovala mezi prvními o den dříve. „Když jsem se dozvěděla, že jsem zkoušky zvládla, cítila jsem velkou úlevu. Měli jsme všichni velkou trému, přičemž jsme se zbytečně podceňovali,“ myslí si.

I studenti Katedry letectva (navazující magisterský studijní obor Letový provoz) Fakulty vojenských technologií oplývali značnou nervozitou. „Cítím se jako čistý list,“ svěřoval se rotmistr Bc. Jan Ratz. „Snad se tři týdny příprav po odevzdání diplomové práce projeví. Mou silnější stránkou dnešní zkoušky bude obhajoba diplomky, tady jsem pevný v kramflecích, a jaké dostanu otázky, to se uvidí.“

Po absolvování státních závěrečných zkoušek bude vyvrcholením vysokoškolského studia na Univerzitě obrany slavnostní vyřazení absolventů vojenského studia a následné složení absolventského slibu s převzetím diplomů opravňujících užívat titul bakalář či inženýr vojenskými i civilními studenty. Vyřazení a promoce se uskuteční v pátek 29. července 2011. Zatím budeme všem studentům absolvujícím státní závěrečné zkoušky držet palce.

Autor: Zdeňka Dubová​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme