Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Studenti UO připravovali děti

DOCENDO DISCIMUS

 

Studenti UO připravovali děti

Pro děti v mateřské školce na ulici Božetěchova v městské části Královo pole nebyl první letní den obyčejný. Pod vedením Ing. Josefa Slezáka (Klub Svazu CO) zde probíhala akce, která měla děti připravit, jak se chovat při vzniku mimořádných událostí či v silničním provozu. Již ráno bylo na přicházejících dětech vidět nadšení, když si do školky nesly přilby na kolo, které byly využity v dopoledním programu. V devět hodin byla nachystána všechna stanoviště, která byla zajišťována příslušníky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, příslušníky Městské policie Brno, studenty Univerzity obrany, členy Klubu Svazu civilní obrany, členy Českého červeného kříže a příslušníky Sboru dobrovolných hasičů z Králova Pole.

Na stanovišti HZS JMK se děti dozvěděly, jak vypadají uniformy složek IZS, co dělat, když někde začne hořet a také si vyzkoušely, jak udusit jiskřičku, která se dostane na jejich oblečení. Městská policie měla svoje stanoviště zaměřeno na bezpečnost silničního provozu. Děti si na kolech bez šlapátek projely sestavenou trať a dozvěděly se, jak se v provozu mají chovat. Studenti Univerzity obrany zajišťovali celkem tři stanoviště. Pro děti oddychové kreslení toho, jak si představují techniku a členy IZS, stanoviště se sportovním vyžitím v podobě skákání v pytli a přetahování lanem a konečně třetím stanovištěm byla ukázka prostředků improvizované ochrany, kde se děti dozvěděly, jak se v případě hrozícího nebezpečí chránit. Český červený kříž dětem vysvětlil, co dělat v případě zranění, jak těžce zraněného přenést na nosítkách na místo, kde se o něho lépe postarají apod. Sbor dobrovolných hasičů městské části Králova pole měl pro děti sestavenu dráhu, kde děti musely projít přes kladinu z prkna, přeskočit provizorní zeď, prolézt tunelem a hasičskou hadicí s vodou správně uhasit požár, který byl simulován nakresleným místem na modelu budovy. Dále na tomto stanovišti přenášely malý hasičský přístroj. Děti se střídaly na stanovištích ve skupinách po 12 dětech, na každé pracoviště bylo vyhrazeno přibližně 20 minut.

Program byl oficiálně ukončen před polednem, kde bylo poděkováno organizátorům a dětem, které si dopoledne užily, byly velmi pozorné a určitě si zapamatovaly důležité rady, které dostaly. Po hromadném fotografování měli dobrovolní hasiči pro děti ještě překvapení v podobě vyzkoušení si práce s vodním hasičským přístrojem.

Jednalo se o první zaměstnání, které si kladlo za cíl zorganizovat přípravu vybraného předškolního zařízení na území města Brna. Studenti Univerzity obrany modulu Ochrany obyvatelstva tak měli v praxi možnost vyzkoušet si problematiku přípravy na vznik mimořádných událostí u této věkové kategorie, která patří v relaci ke svému věku mezi nejvíce ohrožené.


Autor: Ilona Hortová​, foto: Jan Kyselák​

​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme