Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Jednání pracovní skupiny CEFME na Univerzitě obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Jednání pracovní skupiny CEFME na Univerzitě obrany

Dne 22. června 2011 se na půdě Univerzity obrany konalo setkání pracovní skupiny Středoevropského fóra o vojenském vzdělávání (CEFME - Central European Forum on Military Education). Jednání, které z pověření rektora Univerzity obrany organizuje Katedra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu UO, se kromě jejich pracovníků účastní hosté z Polska, Slovenska, Slovinska a Srbska.

Smyslem činnosti CEFME, (které vzniklo v roce 2006) je koordinace a spolupráce v oblasti vzdělávání vojenského personálu, především důstojnického sboru, zainteresovaných středoevropských zemí a dílčími cíli tohoto fóra jsou mj. usnadnění výměny studentů a pedagogů, sblížení vzdělávacích programů a vzájemné uznávání absolvovaného studia, především v oblasti kariérního vzdělávání.

V této souvislosti CEFME iniciovala vznik pracovní skupiny, která má za úkol identifikovat klíčové kompetence absolventů strategického kurzu pro nejvyšší důstojníky (v podmínkách ČR se jedná o Kurz Generálního štábu). Výsledky činnosti pracovní skupiny budou využity jako doporučení při přípravě strategických kurzů na národní úrovni a měly by přispět k větší vzájemné modularitě, srovnatelnosti a uznávání získaného vzdělání.

Autor: Libor Frank​, foto: Zdeňka Dubová​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme