Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany školí pracovníky interního auditu MO

DOCENDO DISCIMUS

 

Univerzita obrany školí pracovníky interního auditu MO

Ve středu 25. května 2011 završilo závěrečným praktickým zaměstnáním ověřujícím komunikační dovednosti účastníků (feedback) sedm pracovníků interního auditu Ministerstva obrany ČR svůj třídenní pobyt v prostorách Univerzity obrany.

V termínu od 23. do 25. května 2011 se uskutečnil první běh třídenního intenzivního kurzu „Rozvoj komunikačních dovedností auditorů“, který byl na základě požadavků managementu Odboru interního auditu MO zařazen do plánu vzdělávání realizovaném ve prospěch odboru Fakultou ekonomiky a managementu UO. V měsíci červnu bude kurz ještě jednou realizován pro stejnou cílovou skupinu a proběhne také samostatný kurz pro vrcholový management odboru. Obsahovou, metodickou i pedagogickou stránku připravili a realizovali učitelé Skupiny sociálních věd Katedry řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu UO.  

První den se účastníci pod vedením psychologů PhDr. PaedDr. Evy Pindešové, Ph.D. a PhDr. Ing. Vratislava Pokorného věnovali psychologické stránce komunikace, především poznávání osobnostních projevů a sebepoznávání. Druhý den Ing. Mgr. Radomír Saliger, Ph.D. seznamoval auditory s různými komunikačními strategiemi a se zásadami prezentace, PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D. pak se základními komunikačními technikami (rozhovor, aktivní naslouchání a tázání) a komunikačními styly. Poslední den byl věnován realizaci zadaných modelových komunikačních situací (rozhovorů a prezentací) samotnými účastníky a jejich hodnocení za pomoci zpětné vazby s využitím audiovizuální techniky.  

Zvláště potěšující pro lektory i organizátory byla v závěrečném hodnocení vzdělávací aktivity zjištěná spokojenost účastníků se všemi stránkami vzdělávací akce: obsahovou, metodickou i organizační. I přesto, že někteří z účastníků již absolvovali vzdělávací kurzy zaměřené na interpersonální komunikaci, považovali uvedený kurz za přínosný k rozvoji jejich komunikačních dovedností.

Zajisté cenou přidanou hodnotou kurzu byla otevřená pracovní atmosféra, která vládla v průběhu celého kurzu a umožnila nejen ověření vhodnosti celkové koncepce kurzu pro zadanou cílovou skupinu, ale také setkání a vzájemné bližší poznání spolupracovníků jak v horizontálním, tak vertikálním smyslu zastávaných pozic, což umožňuje prohlubovat týmový charakter auditorské práce.  

 

Autor: Ivana Nekvapilová, foto: Ladislav Halberštát

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme