Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Kurz na téma Právní administrativa AČR

DOCENDO DISCIMUS

 

Kurz na téma Právní administrativa AČR

Skupina právních disciplín Katedry řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany pořádá ve spolupráci s právním oddělením Inspektorátu NGŠ v termínu od 16. května do 20. května 2011 a od 30. května do 3. června 2011 druhý běh kurzu Právní administrativy AČR.

Kurz je určen zejména právním poradcům velitelů, náčelníkům štábů a zaměstnancům resortu, kteří se podílejí na rozhodování podle správního řádu, zákona o vojácích z povolání, popřípadě podle zákoníku práce. Jde již o druhý běh kurzu a do konce kalendářního roku proběhnou ještě další dva. Vzhledem k zájmu se však počítá s pokračováním i v roce 2012.  

Účastníci byli v prvním týdnu seznámeni s teoretickým základem činnosti právních poradců. Druhý týden bude zaměřen prakticky na rozvoj dovednostních kompetencí – tedy účastníci kurzu budou tvořit konkrétní rozhodnutí, se kterými se nejčastěji setkávají ve své praxi a dále budou řešit modelové příklady z oblasti právní administrativy AČR. 

Kurz je za strany skupiny právních disciplín Katedry řízení lidských zdrojů garantován JUDr. PhDr. Ivo Svobodou, Ph.D. (tel. 443291, e-mail: ivo.svoboda@unob.cz) a ze strany Inspektorátu NGŠ podplukovníkem Mgr. Tomášem Zbořilem (tel. 216062, e-mail: Tomas.Zboril@sis.acr), který seznamuje účastníky kurzu s aktuální tématikou při interpretaci, realizaci a aplikaci právních a vnitřních předpisů v rámci resortu.

Autor: Ivo Svoboda, foto: Roman Hanzlík

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme