Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu

DOCENDO DISCIMUS

 

Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu

Ve čtvrtek 19. května 2011 se na Univerzitě obrany uskutečnil  již 29. ročník mezinárodního kolokvia o řízení vzdělávacího procesu. Konferenci pořádala Fakulta ekonomiky a managementu zastoupená Katedrou ekonometrie ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně a brněnskou pobočkou Jednoty českých matematiků a fyziků.

Cílem konference, kterou zahájil prorektor pro studijní a pedagogickou činnost prof. RNDr. Zdeněk Zemánek, CSc., byla výměna informací a zkušeností z oblasti řízení vzdělávacího procesu a hledání cesty jeho dalšího zkvalitňování. Za  Fakultu ekonomiky a managementu UO přivítal účastníky konference děkan plukovník Ing. Vladan Holcner, Ph.D. Poté  následovaly zvané přednášky.

Ing. Mgr. Radomír Saliger, Ph.D.  vystoupil s přednáškou  „Edukace personálu v resortu Ministerstva obrany České republiky“. Příspěvek byl zaměřen na historické zkušenosti o edukaci vojáků Československé armády v letech 1918 – 1938. Rovněž informoval o  specifikách edukačního působení v podmínkách Armády ČR a úkolech institucí resortu MO ČR, které se na něm podílejí.  Dopolední jednání zakončil doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc. přednáškou  „Současná statistika v nematematických oborech“. V příspěvku byly ukázány příklady použití simulací ve výuce pravděpodobnosti a statistiky, použití mnohorozměrných statistických technik ve společenských vědách a v oblasti životního prostředí, použití grafových modelů v biometrice a další aplikace v nematematických oborech.

Po polední přestávce pokračovala jednání konference ve 3 odborných sekcích. Jejich prostřednictvím pak jednotliví vystupující prezentovali získané výsledky svých vědeckých aktivit. K dalšímu zkvalitnění obsahové úrovně projednávaných příspěvků přispěl fakt, že všechny příspěvky byly anonymně recenzovány. Pro účastníky konference byl vytvořen sborník abstraktů příspěvků, jehož součástí je plné znění příspěvků v elektronické verzi na CD-ROMu.

Autor: Milan Vágner, foto: Michal Šmerek

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme