Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vědecká konference studentů FVT

DOCENDO DISCIMUS

 

Vědecká konference studentů FVT

Ve dnech 17. a 18. května 2011 proběhla v historii Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany již osmá Vědecká konference studentů FVT. Studenti, převážně zapojení během akademického roku jako pomocné vědecké a pedagogické síly, při ní prezentovali výsledky prací, ke kterým dospěli pod vedením svých konzultantů. Práce v převážné většině korespondují s výzkumným zaměřením jednotlivých kateder a mají vazbu na konkrétní dílčí úkoly projektů výzkumu a vývoje.

Konference probíhala formou soutěže. Celkem bylo prezentováno 32 prací. Jak obsah, tak i formální stránky prací a také samotné vystoupení studentů hodnotili členové odborných komisí v jednotlivých sekcích podle stejných kritérií. Studenti zapojení v STČ, tedy pomocné vědecké a pomocné pedagogické síly, zahájili svoji práci již v zimním semestru. Na výběr měli z celé řady vypsaných témat prakticky ze všech oborů, které jsou na FVT zastoupeny. Témata navrhli vědeckopedagogičtí pracovníci kateder v potřebném předstihu, aby měli studenti začátkem akademického roku na rozhodnutí dostatek času. Pro studenty posledních ročníků studia byla konference navíc skvělou příležitostí k tomu, aby si ověřili své schopnosti přednést obhajobu připravené práce a odpovídat na otázky členů komise.

V jednotlivých sekcích byli oceněni tito autoři a jejich práce:

Sekce 1: Pozemní vojenská technika, zbraně a munice.

1. místo: rtm. Bc. Ondřej Razým (Možnosti zjišťování technického stavu tlakových nádob ve vojskové praxi).

2. místo: rtn. Bc. Jan Ulman, rtm. Bc. David Dobrocký, rtm. Bc. Ondřej Šmida (Hodnocení motorové nafty přístrojem IROX Diesel 2000).

3. místo: des. Michal Ehrenberger, des. Marek Dudáš, des. Mattia Bernardini: (Analýza funkce krátkých zbraní s pohyblivým uchycením).

Sekce 2: Letecká technika, technika PVO a její použití.

1. místo: des. Jan Kusý  (Taktické možnosti letounu A-10A).

2. místo: svob. Pavol Herna (Nástupce stávajícího stíhacího letounu ve službách Armády České republiky).

3. místo: rtn. Bc. Tomáš Vachutka (Externí ovládací a zobrazovací panel RL pro měření rychlosti).

Sekce 3: Informační technologie, komunikační  a elektrotechnické systémy.

1. místo: rtn. Bc. Pavel Králík: (Optické programování jednočipového mikropočítače ARM a práce s daty přenášenými z paměti EEPROM po optickém kanále do PC).

2. místo: rtn. Bc. Ondřej Litvaj (Knihovna fyzikálního modelu kolového prostředku).

3. místo: čet. Václav Bobek (Zabezpečení síťové komunikace pomocí svobodných kryptografických knihoven).

Sekce 4: Speciální konstrukce a materiály, GIS

1. místo: rtm.Bc Lukáš Holopírek: (Návrh metodiky zkoušení parametrů záchranné přenosné dekompresní komory).

2. místo: rtm. Martin Górak (Konstrukční návrh funkčního vzorku záchranné přenosné dekompresní komory).

3. místo: Andrea Petričáková (Využití metody „Boyden snow predictor“ pro předpověď fázového stavu srážek).

Poděkování za zdárný průběh konference patří pracovníkům kateder, pověřeným řízením STČ, organizačnímu výboru konference a všem členům hodnotících komisí. V první řadě  je však třeba ocenit všechny vedoucí a konzultanty zúčastněných prací, kteří studentům věnovali hodně času, znalostí a zkušeností, i když třeba konečný výsledek nakonec nebyl dle představ samotných aktérů.

Studentům, kteří se umístili v jednotlivých sekcích na prvních třech místech, předal na závěr konference proděkan pro vědeckou činnost fakulty prof. RNDr. Jan Kohout, CSc., diplomy a podle stipendijního řádu bude rovněž podán návrh rektoru Univerzity obrany na udělení jednorázového tvůrčího stipendia.

Autor: Otakar Petříček, foto: Zdeňka Dubová, Jana Jilková, Otakar Petříček

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme