Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Studentská tvůrčí činnost na FEM

DOCENDO DISCIMUS

 

Studentská tvůrčí činnost na FEM

Studentská tvůrčí činnost tvoří nedílnou součást vědecké a výzkumné činnosti Fakulty ekonomiky a managementu, a proto je považována za významný prostředek rozvoje tvůrčího myšlení a přípravy k samostatné vědecké a odborné práci nadaných a talentovaných studentů. V rámci Vědecké konference studentů Fakulty ekonomiky a managementu proběhla již tradiční soutěž studentské tvůrčí činnosti, která umožňuje studentům srovnání dosažených výsledků, výměnu poznatků a zkušeností.

Letošní konference se uskutečnila ve dnech 17. a 18.  května 2011 a bylo na ní prezentováno celkem 54 soutěžních prací studentů fakulty, rozdělených do 4 sekcí:

1. Vojenský management – 15 soutěžních prací

2. Aplikované ekonomické disciplíny – 16 soutěžních prací

3. Logistika – 13 soutěžních prací

4. Ochrana obyvatelstva a životního prostředí – 10 soutěžních prací

Poznatky z jednotlivých sekcí potvrdily i v letošním roce u většiny soutěžících velmi dobrou úroveň předložených prací a rovněž schopnost talentovaných studentů efektivně přispívat k celkovému rozvoji oblasti vědy a výzkumu na fakultě. Účast v soutěži rovněž  umožnila studentům získat další zkušenosti, které mohou využít při obhajobách svých bakalářských a magisterských prací. Získané poznatky mohou být inspirativní a motivující pro jejich další samostatnou tvůrčí práci.

Autor: Lucie Válková, foto: Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme