Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
UO získá prostředky na inovaci své infrastruktury z fondů EU

DOCENDO DISCIMUS

 

UO získá prostředky na inovaci své infrastruktury z fondů EU

V pátek 13. května 2011 se na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy uskutečnil seminář pro příjemce dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Na semináři došlo k předání schválené dohody o poskytnutí dotace Ministerstvu obrany pro projekt rekonstrukce objektu Fakulty vojenských technologií zástupcům Univerzity obrany. Univerzita obrany řízená MO ČR tak bude moci využít téměř 150 milionů korun z OP VaVpI.  

 

 

Ministr školství Josef Dobeš podepsal zmíněnou dohodu 29. dubna 2011. „Na tomto projektu se krásně ukazuje skutečná šíře oblastí, které jsou z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci výzkumu a vývoje podporovány,“ dodal k podpisu dohody ministr Josef Dobeš.

Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v rámci projektu naplní svůj dlouhodobý záměr a soustředí vybrané katedry studijního programu Vojenské technologie do jednoho místa. Nově rekonstruovaný objekt s odpovídajícím technickým zázemím a vybavením bude sloužit nejen studentům, ale také výzkumným a akademickým pracovníkům fakulty.

„Tímto a podobnými projekty potvrzuje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace nedávno zveřejněná data o zrychlování čerpání. Ministerstvo školství si je jisto, že vyčerpá v termínu celou alokaci tohoto operačního programu,“ dodal Jakub Hodinář, 1. náměstek ministra školství zodpovědný za evropské fondy.

V rámci projektu bude na Fakultě vojenských technologií například vybudována moderní experimentální balistická laboratoř pro testování ochrany osob a techniky. Vyhodnocovací část této laboratoře bude přenosná a umožní experimentální ověřování při výcviku jednotek ve vojenských výcvikových prostorech nebo při hodnocení vlastností zbraňových systémů v rámci jejich pravidelných zkoušek. Tím se fakticky sníží náklady na experimentální činnost a naopak se zvýší její četnost. Výzkumníci se také více přiblíží reálným podmínkám používání zbraňových systémů, než by tomu bylo v „laboratorních“ podmínkách.

 

Ke stažení: 

Tisková zpráva o zahájení realizace projektu

Tisková zpráva o zahájení realizace projektu – rozšířená

 

 

Kontaktní osoby: Mgr. et Mgr. Radek Melichar, manažer pro komunikaci a publicitu OP VaVpI MŠMT a Pavel Pazdera, PR manažer projektu

​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme