Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Mezinárodní konference o vojenských technologiích

DOCENDO DISCIMUS

 

Mezinárodní konference o vojenských technologiích

Ve dnech 10. a 11. května 2011 se souběžně s mezinárodní výstavou IDET 2011 pod hlavičkou  CATE konala mezinárodní konference zaměřená na vojenské technologie.  V 15 sekcích bylo přihlášeno přes 280 příspěvků, do připravovaného sborníku se z nich nakonec po náročných recenzích dostalo 236. Vlastní dvoudenní konference probíhala v kongresovém centru BVV souběžně ve 4 sálech a v Zámečku BVV v jednacím salonku.

Úvod patřil plenárnímu zasedání a slavnostnímu zahájení, které řídil proděkan pro vědeckou činnost profesor RNDr. Jan Kohout, CSc. Dalšími vystupujícími byli rektor Akademie ozbrojených sil Generála Rastislava Štefánika z Liptovského Mikuláše brigádní generál doc. Ing. Miroslav Kelemen, CSc., prorektor pro vědeckou činnost Univerzity obrany plukovník doc. Ing. Martin Macko, CSc., a děkan Fakulty speciální techniky Trenčínské univerzity doc. Ing. Peter Lipták, PhD.

První jednací den se v podvečerních hodinách konal v Klubu Univerzity obrany společenský slavnostní večer. V družné besedě, při sklence dobrého vína a drobného občerstvení, pokračovala velmi nevázaná diskuze v malých skupinkách podle odbornosti diskutujících.

Všichni aktivní účastníci konference měli možnost navštívit i výstavu IDET 2011 v pavilonech P a Z. Každý účastník si z konference odvezl CD se všemi odbornými články. Tištěný sborník bude vydán v omezeném rozsahu z důvodu jeho mohutnosti (1916 stran, 3 díly – každý přes 3 cm silný).

Další informace o konferenci lze nalézt na stránkách http://user.unob.cz/icmt

 

Přehled odborných sekcí:

01. Armament and its Logistic Support  

02. Special and Combat Vehicles  

03. Modern Engineer Technology, Military Constructions and Transport 

04. Network Enabled Capability (NEC)  

05. Air Force  

06. Aircraft and Rocket Technology  

07. Avionics, Electronic Avionic Systems  

08. Radar and ELINT/ESM Systems  

09. Command and Control Systems of Air and Ground Forces 

10. Military Mechatronic and Robotic Systems  

11. Communication and Information Systems  

12. Security Technology  

13. Geodesy, Cartography and Meteorology in Military  

14. Materials and Technology in Special Technics Production  

15. Weapon Systems  

 

Autor: Rudolf Jalovecký, foto: Jiří Pařízek

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme