Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany slavila Den vítězství

DOCENDO DISCIMUS

 

Univerzita obrany slavila Den vítězství

Před šedesáti šesti lety skončila v Evropě druhá světová válka. Tento dosud největší konflikt v dějinách byl definitivně zastaven aktem bezvýhradné kapitulace hitlerovského Německa 8. května 1945. Den vítězství si slavnostním shromážděním připomněla také Univerzita obrany. Konalo se 5. května 2011 v místní aule a zúčastnili se ho příslušníci vědecko-pedagogického sboru a velitelského sboru, zástupci partnerských občanských sdružení a studenti.

Úvodem shromáždění zazněl rozkaz ministra obrany ke Dni vítězství, který přítomným přečetl prorektor pro vnější vztahy Univerzity obrany plukovník Jaroslav Průcha.  Alexandr Vondra v něm připomněl hrdinství „lidí dobré vůle a statečného srdce, bez rozdílu své vlajky, víry a politického přesvědčení“, kteří se zasloužili o vítězství. Zmiňuje se v něm také, že prvořadým zájmem České republiky je prosazovat koncept evropské bezpečnosti založený na politice Severoatlantické obranné aliance při současném respektování zásad evropské bezpečnostní a obranné politiky. „Je třeba jasně říci, že v základech české proatlantické orientace jsou zakotveny důvody vyplývající z historické zkušenosti prvé i druhé světové války. K významným historickým datům minulosti, jako je Den vítězství – 8. květen 1945, je nejen třeba se vracet, ale také je správně pochopit a domýšlet v souvislostech dneška“, uvádí ministr.

Po zaznění rozkazu byly předány Pamětní medaile Univerzity obrany za pomoc při zkvalitňování vojensko-vlastenecké výchovy studentů plukovníkovi Oldřichu Rampulovi, plukovníkovi Aloisi Haukvicovi, JUDr. Bohumíru Dufkovi a PhDr. Vítu Příkazskému.  Následovalo vystoupení vojenského historika Vlastimila Schildbergera st. k 66. výročí osvobození jižní Moravy a města Brna. Zpestřením programu byly ukázky z historického dokumentu o osvobození našeho města pořízeny sovětskými kameramany. Na závěr shromáždění se historik doc. František Hanzlík věnoval tématu Vývoj moci v československé armádě v poválečném období. Slavnostní shromáždění ke Dni vítězství bylo ukončeno fanfárou.

 

Ke stažení: Rozkaz ministra obrany

 

Autor: Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme