Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Fourlog 2011 začal

DOCENDO DISCIMUS

 

Fourlog 2011 začal

V neděli 1. května 2011 jsme se jako čtrnáctičlenná skupina studentů Univerzity obrany sešli před internátem Chodská. Našim cílem byla nedaleká Vídeň, první zastávka v rámci mezinárodního logistického cvičení Fourlog 2011. Dále bude následovat Budapešť, neboť ti s námi a rakouskými kadety tvoří celé cvičení. Poslední ze zastávek bude naše Brno. 

 

Samotné cvičení začalo v pondělí ráno, kdy jsme utvořili šest čet složených ze všech tří národností. Poté následoval slavnostní nástup, kde byly vyvěšeny národní vlajky a vlajka Evropské unie. V závěru promluvili představitelé vzdělávacích institucí. Naše univerzita byla  zastoupena děkanem Fakulty ekonomiky a managementu plukovníkem Ing. Vladanem Holcnerem, Ph.D.

Dalším na pořadu dne byla přednáška o rakouské univerzitě a seznámení s mezinárodní operací, ve které budeme po zbytek cvičení působit, analýza úkolů operace a plánování logistické podpory.

Průběh dne byl spojen s praktickou realizací spojení, kdy studenti si vyzkoušeli spojovací prostředky rakouské armády. Následovala přednáška na téma radiostanice a jejich využití.

Zeptala jsem se četařky Elišky Hondlové na její názor v obtížnosti ovládání komunikačních prostředků rakouské a české armády. „Ovládání přístrojů KIS využívaných rakouskými ozbrojenými silami bylo náročnější, neboť jsme se museli vypořádat s anglickou terminologií, včetně pochopení úkolů, který máme realizovat.“

Zkušenosti z pondělního dne ukazují, že zvládnout  ovládání prostředků spojení patří k náročnějším úkolům a budeme se muset zaměřit na jejich zlepšení.

Na závěr dne pro nás byla připravena seznamovací večeře, kdy velitel logistické školy pan generál Dietrich Jocham popřál všem účastníkům mezinárodního cvičení ozbrojených sil účastnických států hodně zdaru v plnění úkolů plánování logistické podpory operace.

Požádala jsem vedoucího Katedry logistiky Univerzity obrany v Brně plukovníka gšt. Zbyška Koreckého o krátké zhodnocení prvního dne: „Jsem skutečně potěšen skutečností, že vytvoření pracovního prostředí je realizováno od prvního dne. Mohu tedy hodnotit z pohledu několika let, že vaše příprava doznala prohloubení jak v teorii logistické podpory a jejího plánování, tak současně v jazykové připravenosti.“

Autor: Markéta Pilná

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme