Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany hostila právníky vysokých škol

DOCENDO DISCIMUS

 

Univerzita obrany hostila právníky vysokých škol

Znovu po deseti letech se brněnská vojenská vysoká škola stala organizátorem a pořadatelem setkání právníků vysokých škol České republiky. Tentokrát na Univerzitu obrany zavítalo a XXIII. pracovního semináře se zúčastnilo celkem 26 právníků z patnácti veřejných a státních vysokých škol. 

Přestože se tato setkání konají na neformálním základě, přispívají nemalou měrou k řádnému fungování zúčastněných vysokých škol. Vytváří totiž prostor pro odborné diskuse o právních otázkách, které souvisejí s vysokoškolskou problematikou, a umožňují vzájemnou výměnu zkušeností a poznatků z aplikace právních předpisů při zajišťování jednotlivých činností těchto vzdělávacích institucí. 

Účastníky setkání, které se uskutečnilo ve dnech 27. a 28. dubna 2011, přivítal a ve stručnosti seznámil s postavením a činnosti Univerzity obrany prorektor pro rozvoj plk. prof. Ing. Bohuslav Přikryl. Ph.D., na něhož navázal svojí prezentací o naší vysoké škole vedoucí oddělení vnějších vztahů UO pplk. dr. Vladimír Šidla, CSc.

V následujícím pracovním jednání, jež se první den jako obvykle protáhlo až do pozdních večerních hodin, pak byla věnována pozornost patnácti okruhům právních problémů, jako např. přezkoumatelnosti veřejných zakázek orgánem dohledu, čerpání dovolené, doručování rozhodnutí podle zákona o vysokých školách, jmenování a odvoláváni vedoucích kateder nebo postavení právníka v organizační struktuře vysoké školy.

Vedle odborných záležitostí dostali účastníci setkání příležitost také blíže se seznámit s vybranými resortními vzdělávacími a výcvikovými zařízeními, která se rovněž podílejí na přípravě vojenských studentů Univerzity obrany; za tím účelem zavítali do Vojenského výcvikového prostoru Dědice a Pastoračního centra Duchovní služby Armády České republiky v Lulči.

Autor: Miloslav Havlín, foto: Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme