Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzitní odboráři bilancovali a volili

DOCENDO DISCIMUS

 

Univerzitní odboráři bilancovali a volili

V posledních letech se měsíc duben stal tradičním termínem pro konání výroční konference volených delegátů Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády na Univerzitě obrany. Nejinak tomu bylo i letos, kdy delegáti zvolení ve čtyřech odborových úsecích směřovali v odpoledních hodinách dne 28. dubna 2011 na Klub UO, aby projednali potřebné záležitosti týkající se činnosti zdejší odborové organizace. 

Závodní výbor přichystal pro letošní konferenci volených delegátů poměrně rozsáhlý pořad jednání. Narozdíl od let předchozích bylo do tohoto pořadu jednání zařazeno nejenom projednávání zpráv o činnosti jednotlivých orgánů a o hospodaření nebo schválení rozpočtu, ale také celá řada organizačních otázek a především volby členů orgánů odborové organizace na nové čtyřleté funkční období. 

Po uvítání necelé padesátky delegátů a pozvaného hosta, kterým byl za Univerzitu obrany jako partnera pro kolektivní vyjednávání (zaměstnavatele) prorektor pro studijní a pedagogickou činnost prof. RNDr. Zdeněk Zemánek, CSc., zahájil předsedající konference volených delegátů projednávání jednotlivých bodů schváleného pořadu jednání. Zatímco zprávy o činnosti, ekonomické a organizační záležitosti procházely pojednávacím a schvalovacím procesem poměrně rychle a zcela hladce, volby nových členů orgánů základní organizace a jejich náhradníků byly časově mnohem náročnější. Nicméně po téměř dvou hodinách tajného hlasování získali mandát členů závodního výboru Miloslav Havlín, Ing. Iveta Prášková, doc. Ing. Šárka Sobotková, CSc., Libor Švihálek a Iva Taušová, členů revizní komise Libuše Bielaková, Zdeňka Dočkalová a Bc. Mária Doleželová, náhradníků členů závodního výboru Ing. Jan Lidmila a Dana Ottová a náhradníka člena revizní komise Iveta Vlasáková. Volba předsedy základní organizace, kterého volí ze svého středu členové závodního výboru, se uskuteční na nejbližší schůzi závodního výboru.   

Na závěr konference volených delegátů poděkovala doc. Ing. Šárka Sobotková, CSc., jménem základní organizace dlouholetým členům závodního výboru, kteří již znovu nekandidovali, a to Blance Hobzové, prof. Ing. Vladimíru Horákovi, CSc., a Bc. Haně Ondráčkové, za jejich odvedenou práci ve prospěch všech odborářů na Univerzitě obrany.

Autor: Miloslav Havlín, foto: Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme