Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Mezinárodní česko-slovinské cvičení BŘEZINA 2011

DOCENDO DISCIMUS

 

Mezinárodní česko-slovinské cvičení BŘEZINA 2011

Je již dlouholetou tradicí mezi Univerzitou obrany v Brně a Důstojnickou školou v Mariboru realizace recipročních cvičení BŘEZINA (pořádané v ČR) a ALPE (pořádané ve Slovinsku). Letošního cvičení BŘEZINA 2011 v době od 17. do 23. dubna se zúčastnilo 30 příslušníků Šoly za častnike (3 velitelé a 27 kadetů). 

První dva dny cvičení byly zaměřeny na zvládnutí vybraných prvků speciální tělesné přípravy – vojenského lezení a vojenského plavání, na vojenskou topografii a na zvýšení a prověření fyzické připravenosti českých studentů a slovinských kadetů. Za českou stranu se cvičení zúčastnilo 18 studentů 2. ročníku studijních modulů velitel mechanizovaných a tankových jednotek, velitel průzkumných jednotek a management informačních zdrojů.

V pondělní dopoledne (18. 4.) byl proveden krátký úvodní brífink k přivítání slovinských kadetů, seznámení s historií, strukturou a posláním Univerzity obrany, Fakulty ekonomiky a managementu a  Katedry vojenského managementu a taktiky (K-110), která cvičení garantuje. Součástí úvodního brífinku bylo seznámení s programem cvičení. Ve zbytku dopoledne proběhl pod řízením pedagogů Centra tělesné výchovy a sportu UO výcvik na lezeckém trenažéru Jakub. V odpoledních hodinách byl za řízení Ing. Jana Lidmily (K-110) proveden orientační závod smíšených česko-slovinských hlídek v okolí Brněnské přehrady. 

Podobnou strukturu (z hlediska předmětové skladby) měl i úterek 19. 4. V dopoledních hodinách bylo provedeno zaměstnání ve vojenském plavání, v odpoledních hodinách potom v areálu Kníniček (Brněnská přehrada) závod smíšených hlídek v netradičním triatlonu. Hlídky absolvovaly stanovené úseky na člunech, jízdou na kole a během. V úterních večerních hodinách potom proběhlo zadání úkolu pro praktický výcvik v terénu a jeho základní zplánování ve dvou smíšených četách (v každé byl vytvořen čtyřčlenný velitelský hlouček a tři družstva). Velitelé obou vytvořených čet byli čeští studenti, jako své zástupce měli určeného vždy jednoho slovinského kadeta a jednoho českého studenta. Podobně tomu bylo i v rámci družstev – velitel každého družstva byl Čech, zástupci u všech družstev byli Slovinci. 

Od středy do pátku (20. - 22. 4.) byl organizován nepřetržitý výcvik ve vojenském výcvikovém prostoru Dědice u Vyškova. Nejvýznamnějšími bloky tohoto výcviku bylo překonávání překážek na bojové dráze, průzkum, rekognoskace, zaujetí, budování a zajištění prostorů rozmístění čet mimo boj, průzkum prostorů protivníka (soupeřská cvičení čet), řízení bojových vozidel a pěší hlídkování a hlídkování na vozidlech. Cvičící se seznámili s bojovou technikou (bojová vozidla BVP-2 a tank T-72) a prováděli počáteční sladění v základních taktických činnostech.

Cílem výcviku bylo dosažení základního sladění mnohonárodních týmů (družstev, čet) a prověření schopnosti plnit v těchto týmech základní taktické úkoly a činnosti. Vybrané taktické činnosti byly prováděny ve dne i v noci. Součástí výcviku byla i příprava a konzumace stravy v polních podmínkách.  Při návratu slovinských kadetů z VVP Dědice do Brna navštívili Slovinci letecké muzeum ve Vyškově.

Poslední den cvičení (sobota 23. 4.) byl věnován „kultuře“. Jeskyně Výpustek je velmi vhodným objektem pro zahraniční hosty. Snoubí se v ní historie vojenství (mladší část; tato jeskyně sloužila za druhé světové války a po ní různým vojenským organizacím a složkám) a historie jako taková. Kromě vojenských částí objektu Výpustek má tento jeskynní systém i dostatečné prostory, ve kterých je zachyceno historické hledisko vzniku a využití této jeskyně zvěří a lidmi.

Na závěrečném shromáždění velitelů (řídících výcviku a skupin) byl projednán orientační program recipročního cvičení ALPE 2011 plánovaného na období 12. až 19. 6. 2011 ve Slovinsku.

Autor: Zdeněk Flasar, foto: archív studentů 2. ročníku

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme