Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Ceny rektora za vědeckou práci předány

DOCENDO DISCIMUS

 

Ceny rektora za vědeckou práci předány

Ve středu 20. dubna 2011 se uskutečnilo v pořadí již třiadvacáté řádné zasedání Vědecké rady Univerzity obrany. První část jednání tohoto samosprávného akademického orgánu s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti univerzity probíhala v slavnostním duchu. Předseda vědecké rady prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. předal jmenovací dekrety novým členům vědecké rady a dvěma pracovníkům Univerzity obrany cenu rektora za vědeckou práci v loňském roce. 

Novými členy Vědecké rady Univerzity obrany se stali Ing. Vladimír Karaffa, CSc., ředitel sekce personální – personální ředitel MO, a doc. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.

Rektor Univerzity obrany prof. Rudolf Urban předal Cenu rektora za vědeckou práci v roce 2010 prof. Ing. Daliboru Biolkovi, CSc. z Katedry elektrotechniky Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany za významné výsledky s mezinárodními ohlasy v oblasti výzkumu, modelování a vývoje aplikací mikroelektronických obvodů a nanosoučástek typu memristor. Tuto cenu rovněž získal doc. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. z Centra pokročilých studií Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany za vynikající úspěchy ve vědecko-odborné činnosti a excelentní publikační činnost v oblasti toxikologie, za něhož  toto významné ocenění převzal prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc., vedoucí Katedry toxikologie z téže fakulty.

Hlavním obsahem jednání vědecké rady poté byla tři řízení ke jmenování profesorem, a to s doc. RNDr. Rudolfem Štětinou, CSc. z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v oboru Toxikologie, doc. MUDr. Pavlem Boštíkem, Ph.D. z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v oboru Lékařská mikrobiologie a plukovníkem doc. MUDr. Romanem Chlíbkem, Ph.D. z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie.

Všichni tři uchazeči ve svých vystoupeních přesvědčivým způsobem prokázali svoji vědecko-odbornou a pedagogickou erudici a na základě tajného hlasování vědecké rady a v souladu se zněním § 74, odst. 6 zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách bude prezidentu republiky cestou ministra obrany ČR předložen návrh na jejich jmenování profesorem.

 

Autor: Milan Hanousek, foto: Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme