Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přijímací zkoušky na Fakultě vojenských technologií

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací zkoušky na Fakultě vojenských technologií

Tak jak na Univerzitu obrany celkově, tak i na samotnou Fakultu vojenských technologií  (dále jen FVT) se hlásí každý rok stále více zájemců o studium. Noví uchazeči mají možnost v tomto týdnu, tj. od 11. do 15. dubna 2011, zúčastnit se přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské studium na této fakultě. Konkrétně v pondělí 11. dubna se v kasárnách na ulici Šumavská v posluchárnách 5A a 5B zúčastnilo přijímacího řízení 131 uchazečů z 153 pozvaných na tento den pro vojenské bakalářské studium. Přijímací zkoušky se vykonávaly z matematiky, anglického jazyka a tělesné zdatnosti. Kdo by chtěl studovat obor „Vojenská chemie“ musel počítat i s chemii. Podobné počty pozvaných uchazečů lze očekávat i v následujících dnech. Uchazeči pro bakalářské civilní a navazující magisterské studium byli pozváni na úterý 12. dubna 2011. 

Z organizačních důvodů byli uchazeči rozděleni do dvou skupin a postupně absolvovali jednotlivé zkoušky. Začíná se již tradičně matematikou, tj. předmětem, který má pro budoucí studenty rozhodující význam. Pro některé uchazeče nebyla návštěva na půdě univerzity první. Přibližně 70 uchazečů využilo možnost vyzkoušet si „zkoušku z matematiky nanečisto“ už v únoru. Tuto možnost ověřit si vědomosti již podruhé organizovala katedra Matematiky a fyziky. Po vyhodnocení této části přijímací zkoušky byli 4 studenti odměněni malou pozorností od vedoucího studijního referátu FVT podplukovníka Ing. Pavla Bracha za dosažení maximálního počtů bodů ve zkoušce z matematiky, tj. 100 bodů. 

Po matematice následovala zkouška z anglického jazyka. Mgr. Pavel Svoboda z Centra jazykové přípravy uvedl: „Dnešní přijímací řízení je odlišné v tom, že uchazeči neabsolvují poslouchavou část, pouze písemnou. Je to výhodnější, předně z technických důvodů.“  

Kolem poledne se uchazeči přesunuli do tělocvičny Chodská a následně na stadion Jana Babáka, aby se pokusili o přezkoušení z tělesné zdatnosti. To obsahovalo sedy-lehy za jednu minutu a běh na 12 minut. 

Osmnáctiletá Markéta z Břeclavi studuje gymnázium a ráda by studovala radiolokaci nebo vojenskou geografii a meteorologii: „Matematiku jsem zvládla snad dobře, angličtina snad bude také bez problému. Bojím se ale tělocviku. Sice chodím do posilovny a běhám, ale moc si nevěřím.“ Jarda Doležal z Náměště nad Oslavou: „Jsem technicky zaměřen, chtěl bych tu studovat letecké elektrotechnické systémy a nebo leteckou raketovou techniku. Matematika byla pro mě jednoduchá, angličtina zase těžká. Ale věřím si, na tělocvik se i těším.“ 

Výsledky o tom, zda je daný uchazeč přijat či nepřijat, nejsou ještě známy, ovšem díky webovým stránkám si může uchazeč ještě týž den, kdy prováděl přijímací zkoušky, přečíst na internetových stránkách UO, jaké má bodové hodnocení za jednotlivé zkoušky.

 

Text a foto: Jiřina Polcrová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme