Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce

DOCENDO DISCIMUS

 

Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce

O těchto Démokritových slovech se mohou přesvědčit návštěvníci výstavy instalované ke Dni vzdělanosti od 7. dubna do 8. května 2011 před budovou Generálního štábu Armády České republiky v Praze-Dejvicích. Zásluhu na sérii expozic, které před armádní historickou budovou na Vítězném náměstí mají své místo déle než rok, nese náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Vlastimil Picek. 

Na vernisáži výstavy, která pojednává především o vysokoškolském univerzitním vzdělávání, ale i o dalších vzdělávacích institucích resortu obrany, generál Vlastimil Picek řekl: „Jedním z vytyčených cílů vzdělávací politiky České republiky je umožnit, aby od roku 2010 mohlo cca 50 procent absolventů středních škol nastoupit do některých z typů vysokoškolského učení. Souvisejícím cílem je, aby střední vzdělání s maturitní zkouškou získaly až dvě třetiny mladých lidí. A tak je samozřejmé, že zvyšování edukace je jedním z důležitých úkolů resortu obrany. ... Tuto výstavu realizovala ve spolupráci s Generálním štábem AČR Univerzita obrany v Brně. Znám úroveň této vysoké školy a mohu říci, že jak v domácím, tak v mezinárodním kontextu je právem považována za prestižní instituci, která má vynikající vědecko-pedagogický potenciál s širokým meziresortním a multioborovým přesahem.“

Prorektor pro vnější vztahy Univerzity obrany plukovník Jaroslav Průcha generála Picka doplnil: „Obrana země a naše spolupráce s nejvyspělejšími armádami světa vyžaduje nejen sofistikované zbrojní systémy, ale především kvalitní a všestranně vyspělé vojáky. Pouze vysoce kvalifikovaní čeští profesionálové, skvěle vybavení odborně, jazykově, fyzicky i morálně mohou být důstojnými partnery pro naše koaliční spojence.“

Vzdělání dnes představuje významnou a trvalou součást našeho života a životního stylu. Je důležitou podmínkou uplatnění člověka a jeho osobní prosperity. Obecná vzdělanostní úroveň je považována za jeden z klíčových zdrojů rozvoje společnosti a ekonomického růstu. Je proto i důležitým veřejným statkem a významnou veřejnou službou.

Vernisáže, která proběhla ve čtvrtek 7. dubna 2011, se zúčastnili studenti Univerzity obrany, studenti Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany z Moravské Třebové a též příslušníci Hradní stráže. Kdyby se Démokritos této výstavy dožil, byl by jistě i on mezi nimi.

Autor: Mira Třebická, foto: Pavel Pazdera

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme