Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Poslední březnový den patřil promoci doktorandů

DOCENDO DISCIMUS

 

Poslední březnový den patřil promoci doktorandů

Čtvrtek 31. března 2011 byl pro absolventy doktorských studijních programů Fakulty ekonomiky a managementu a Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany slavnostním dnem. V odpoledních hodinách proběhla v aule školy jejich promoce. 

Akademický ceremoniál se konal za účasti prorektora pro studijní a pedagogickou činnost Univerzity obrany profesora RNDr. Zdeňka Zemánka, CSc., děkana Fakulty ekonomiky a managementu plukovníka Ing. Vladana Holcnera, Ph.D., děkana Fakulty vojenských technologií plukovníka prof. Ing. Zdeňka Vintra, CSc., proděkanů fakult, příslušníků vědecko-pedagogického sboru a rodinných příslušníků absolventů. 

Vysokoškolský diplom z rukou děkanů obou fakult obdrželo celkem 24 úspěšných absolventů. Předáním doktorských diplomů tak vyvrcholilo jejich několikaleté studijní úsilí za profesionální podpory vědecko-pedagogického sboru Univerzity obrany.  

V první části ceremoniálu si převzali diplomy od svého děkana plukovníka Vladana Holcnera studenti Fakulty ekonomiky a managementu, kteří úspěšně složili všechny zkoušky, obhájili disertační práce a získali akademický titul doktor. Patří k nim například brigádní generál Ing. Jaromír Zůna, Ph.D., MSc., který se zabývá problematikou bezpečnostní politiky, vojenské strategie, přípravou personálu a mnohonárodními operacemi a misemi pod vedením mezinárodních organizací. V současné době působí jak náčelník štábu NATO Joint Force Training Centre v Polsku. 

Mimořádnou vytrvalost a píli, která stála za úspěšným absolvováním doktorského studia, ocenil děkan Fakulty ekonomiky a managementu, který mimo jiné řekl:Završení každé životní etapy znamená zároveň začátek etapy nové. Proto je jen a jen na vás, jakým směrem se budete dále na cestě svého života ubírat. Pevně věřím, že si zvolíte cestu, na které budete mít možnost dále rozšiřovat svoje poznání a toto poznání sdílet s komunitou daného oboru i se širokou veřejností.“ 

Druhá část slavnostního aktu byla věnovaná studentům Fakulty vojenských technologií, kterým předal diplomy její děkan plukovník Zdeněk Vintr. Jménem pedagogického sboru, i jménem svým, poblahopřál absolventům k úspěšnému ukončení studia a k získání akademického titulu. Na závěr svého projevu mimo jiné řekl: „Tato promoce je pro vás okamžikem, kdy se něco podstatného ve vašem životě uzavírá a zároveň kdy se poodkrývá obzor neznámé, ale jsem přesvědčen, že nadějné budoucnosti. Přeji vám, aby toto vkročení do nové etapy života bylo úspěšné.“

 

Fotogalerie:

Promoce doktorandů 31. 3. 2011 - Foto Zdeňka Dubová

Promoce doktorandů 31. 3. 2011 - Foto Pavel Pazdera

 

Autor: Zdeňka Dubová, foto: autor a Pavel Pazdera

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme