Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Kurz vyšších důstojníků ukončen

DOCENDO DISCIMUS

 

Kurz vyšších důstojníků ukončen

Poslední březnový den letošního roku znamenal pro 28 absolventů Kurzu vyšších důstojníků tečku za jejich sedmiměsíčním studiem. Kurz, jehož absolutorium představuje významný stupeň v systému přípravy profesionálního vojáka, probíhal pod vedením Katedry celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany ve spolupráci s ostatními pracovišti školy, útvary a zařízeními resortu obrany. 

Osvědčení o jeho absolvování předal frekventantům ve čtvrtek 31. března 2011 náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Ing. Vlastimil Picek, spolu s rektorem Univerzity obrany brigádním generálem v záloze prof. Ing. Rudolfem Urbanem, CSc. Slavnostního ceremoniálu byli přítomni také ředitel Sekce rozvoje druhů sil - operační sekce MO brigádní generál Ing. Bohuslav Dvořák, velitel Sil podpory brigádní generál Ing. Jaroslav Kocián, zástupce velitele Společných sil brigádní generál Ing. Milan Kovanda, děkan Fakulty ekonomiky a managementu UO plukovník Ing. Vladan Holcner, Ph.D. a další.

K absolventům kurzu promluvil rektor Univerzity obrany profesor Rudolf Urban, který mimo jiné řekl:  „V průběhu studia v kurzu vnímali učitelé a velitelé každého jednotlivého posluchače mimo jiné i jako živou devizu, u které se snažili společným působením navýšit její přidanou hodnotu. Do jaké míry se nám to povedlo, ukážou výsledky reálného působení našich absolventů u operačně-taktických velitelství a na středních a vyšších úrovních řízení resortu. Věřím, že odcházíte ke svým útvarům, zařízením a složkám s mnohem vyšším teoretickým a metodologickým aparátem, než se kterým jste sem přišli. Při obhajobách závěrečných prací a závěrečných zkouškách jste prokázali dobré znalosti, za což vám všem patří uznání.“ 

Po předání osvědčení o absolvování kariérového kurzu promluvil i armádní generál Vlastimil Picek: Spolupráce s nejvyspělějšími armádami světa samozřejmě vyžaduje nejen moderní techniku, technologie a sofistikované zbrojní systémy, ale také kvalitně připravené a všestranně vzdělané vojáky. Snaha a ochota se celoživotně vzdělávat a prohlubovat svou odbornost je samozřejmou povinností všech příslušníků moderní profesionální české armády. Kvalitně připravené ozbrojené síly mohou tvořit pouze vojáci na vysoké odborné, jazykové i morální úrovni.“ 

Jménem absolventů kurzu pro vyšší důstojníky vystoupil podplukovník Ing. Přemysl Jekl, který ocenil nejenom úroveň kurzu, ale také přístup učitelů a zejména dobrou úroveň odborné praxe. K úspěšnému ukončení kurzu poblahopřál všem jeho účastníkům také náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek, který jim popřál hodně profesních i osobních úspěchů.

 

 Fotogalerie: Vyřazení absolventů Kurzu vyšších důstojníků 

 

Autor: Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme