Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Kurz projektového managementu byl úspěšně ukončen

DOCENDO DISCIMUS

 

Kurz projektového managementu byl úspěšně ukončen

V pátek 25. března 2011 bylo závěrečným testem a předáním osvědčení o absolvování ukončeno třítýdenní intenzivní studium pracovníků Sekce vyzbrojování MO vyslaných na odborný kurz Projektový management, který po obsahové, metodické i organizační stránce připravili a realizovali učitelé kateder Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany major Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D. (Katedra vojenského managementu a taktiky) a PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D. (Katedra řízení lidských zdrojů). 

Čtrnáct mužů a jedna žena s různou mírou zkušeností s prací na projektech realizovaných v gesci MO, od nulové až po dlouholetou praxi na pozici manažera projektu, se v průběhu prvního týdne nejprve seznamovali s teoretickými základy projektového managementu dle standardů Mezinárodní společnosti pro projektové řízení (IPMA) se zaměřením na formování technických a kontextových kompetencí projektových pracovníků. Heterogennost cílové skupiny účastníků byla velkým přínosem, neboť umožnila provést komparaci stanovených postupů pro realizaci projektů v podmínkách resortu a národního standardu pro projektové řízení, jejíž výsledky jsou využitelné pro úspěšnou implementaci projektového řízení do resortu MO.   

Druhý týden byl věnován především získání znalostí z oblasti behaviorálních kompetencí, zejména komunikace a multikulturních zvláštností ovlivňujících realizaci a řízení projektu. Byl započat trénink komunikačních a prezentačních dovedností účastníků kurzu, který pak prostupoval celým třetím týdnem, kdy se účastníci rozdělili do čtyř týmů a každý z nich v dopoledních hodinách zpracovával samostatný projekt dle individuálního zadání a v závěru pracovního dne týmy prostřednictvím svých zástupců prezentovaly výsledky své práce. Účastníci kurzu se tak současně díky zpětné vazbě za pomoci audiovizuální techniky učili zásadám přesvědčivé prezentace a přispívali ke kultivaci svých komunikačních kompetencí.  

V průběhu třetího týdne studenti postupně zpracovávali zadávací listinu projektu, hierarchickou strukturu prací (WBS), logický rámec projektu, analýzu zainteresovaných stran, analýzu rizik, organizační strukturu projektu (OBS) a plán komunikace projektového týmu. Praktický výcvik byl ukončen ve čtvrtek závěrečným hodnotícím vystoupením týmů, kdy každý tým hodnotil celkový přínos svého projektu pro resort obrany, referoval o cílech, zásadních výstupech, časovém harmonogramu a milnících projektu, hodnotil hlavní rizika projektu a také vhodné nástroje i techniky pro jeho řízení. 

Pátý den posledního týdne účastníci absolvovali závěrečné písemné přezkoušení obsahující jak otázky teoretické, tak řešení konkrétního malého projektu, v němž si mohli ověřit hloubku a správnost svých znalostí i schopnost projektového myšlení a vytvořit si tak osobní reflexi připravenosti pro případné získání certifikátu projektového manažera stupně D, dle platné stupnice IPMA.   

Z provedené zpětné vazby formou dotazníku i přímých rozhovorů vyplynula spokojenost účastníků se všemi stránkami vzdělávací akce: obsahovou, metodickou i organizační. Díky otevřené pracovní atmosféře, která vládla v průběhu celého kurzu, byly získány i cenné rady a připomínky, které budou využity pro přípravu dalšího běhu tohoto kurzu, který je naplánován ve Věstníku vzdělávacích aktivit na rok 2012. 

 

Autor: Ivana Nekvapilová, Jaromír Pitaš, foto: Jaromír Pitaš 

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme