Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Obhajoby závěrečných prací u Kurzu vyšších důstojníků

DOCENDO DISCIMUS

 

Obhajoby závěrečných prací u Kurzu vyšších důstojníků

Ve dnech 28. a 29. března 2011 vrcholí na Univerzitě obrany obhajobami závěrečných prací Kurz vyšších důstojníků, který ve spolupráci s ostatními pracovišti školy, útvary a zařízeními resortu obrany organizovala Katedra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu UO. 

Frekventanti kurzu pořádaného v akademickém roce 2010/2011 absolvovali intenzivní sedmiměsíční studium zaměřené na získání nebo rozšíření vědomostí a dovedností v oblastech bezpečnostní politiky, vojenské strategie, operačního umění, taktiky, velení a řízení, podpory a zabezpečení činnosti vojsk, použití druhů vojsk v operacích a využívání moderních metod řízení.

V průběhu studia frekventanti úspěšně splnili podmínky pro získání klasifikovaných zápočtů z předmětů Použití vojsk v operacích, Velení a řízení, Výstavba a rozvoj ozbrojených sil, Bezpečnostní a obranná politika. Součástí kurzu byl rovněž předmět Praxe, v jehož rámci frekventanti navštívili a seznámili se s činnostmi a úkoly vybraných útvarů a zařízení AČR a resortu Ministerstva obrany. Integrální součástí výuky bylo také průřezové cvičení probíhající v rámci celého kurzu.

Přes zvyšující se náročnost Kurzu vyšších důstojníků nakonec všech jeho 28 frekventantů splnilo podmínky nutné k připuštění k obhajobě závěrečné práce. Obhajoby se konají před mezinárodními zkušebními komisemi, kterým předsedají zástupci Sekce rozvoje druhů sil - operační sekce MO plukovník gšt. Ing. Imrich Kutný a plukovník gšt. Ing. Ladislav Jung.

 

Autor: Libor Frank, foto: Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme