Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Plukovník prof. Zdeněk Vintr obdržel čestný titul dr. h. c.

DOCENDO DISCIMUS

 

Plukovník prof. Zdeněk Vintr obdržel čestný titul dr. h. c.

Ve středu 23. března 2011 udělila vědecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně na svém slavnostním zasedání čestný titul Doctor honoris causa děkanovi Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany plukovníkovi prof. Ing. Zdeňku Vintrovi, CSc. Diplom převzal z rukou rektora Trenčianskej univerzity prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc.

Udělení čestného ocenění plukovníku Zdeňku Vintrovi navrhly vědecké rady dvou fakult Trenčianské univerzity – Fakulty špeciálnej techniky a Fakulty mechatroniky a to za mimořádné zásluhy v rozvoji vědecké a pedagogické spolupráce mezi Univerzitou obrany v Brně a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka a za celoživotní dílo v oblasti speciální techniky. 

Kromě členů vědecké rady, vedení Trenčianskej univerzity, představitelů slovenských vysokých škol a dalších významných hostů byl zasedání přítomen také rektor Univerzity obrany v Brně brigádní generál v zál. prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., dr. h. c.

Doctor honoris causa (čestný doktor, zkratka dr. h. c. uváděná za jménem) je čestný akademický titul, který uděluje akademická instituce (nejčastěji univerzita či jiná vysoká škola). Udělením titulu se oceňují významné zásluhy určité osobnosti v určitém oboru vědy či umění, zásluhy o mír, určitý stát, rozvoj vztahů mezi státy, na poli ochrany lidských práv apod.

 

Autor: Zdeňka Dubová, foto: archiv TnUAD.

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme