Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany si připomněla 12. výročí vstupu ČR do NATO

DOCENDO DISCIMUS

 

Univerzita obrany si připomněla 12. výročí vstupu ČR do NATO

Již dvanáct let uplynulo od doby, kdy Česká republika spolu s Maďarskem a Polskem přistoupily k Severoatlantické alianci. Naše členství v NATO, které začalo psát svou historii 12. března 1999, se krátce po pádu komunismu stalo jednou z hlavních priorit české zahraniční a bezpečnostní politiky. Tuto historickou událost si připomenula také Univerzita obrany slavnostním shromážděním ve čtvrtek 10. března 2011. Zúčastnili se jej příslušníci školy a představitelé partnerských občanských sdružení a organizací.

 

Účastníky přivítal prorektor pro vnější vztahy Univerzity obrany plukovník Jaroslav Průcha, který zároveň přečetl otevřený dopis ministra obrany Alexandra Vondry k výročí vstupu ČR do NATO. Zmiňuje se v něm m.j. také o úspěších, ale i problémech a úkolech Armády České republiky: „Za několik týdnů představím Bílou knihu o obraně, která v principech nastíní směřování Ministerstva obrany a ozbrojených sil pro další léta. Nepřinese odpověď na vše a nebude kouzelným proutkem, který ze dne na den vyléčí všechny neduhy. Nicméně jasně a realisticky řekne, kudy se máme ubírat, abychom byli schopni poskytovat službu, kterou si občané této země platí a se kterou spojenci počítají.“ 

V otevřeném dopisu ministr dále uvedl, že hybatelem dlouhodobé změny, která nás čeká, budou především vojáci a civilní zaměstnanci resortu. „Musíme si přitom neustále připomínat, proč je zde armáda a co je naším úkolem, tedy zajištění bezpečnosti této země. A jelikož tento cíl nejsme schopni v tuto chvíli zabezpečit sami, ale jedině se spojenci, musíme si neustále připomínat, co jsme slibovali, když jsme do Severoatlantické aliance v devadesátých letech vstupovali. Mějme na paměti: jeden za všechny, všichni za jednoho,“ píše se v prohlášení.

Součástí programu slavnostního shromáždění byly dále video ukázky o současném nasazení vrtulníkové jednotky AČR v misi ISAF v Afghánistánu a vystoupení staršího inspektora palubních střelců 23. základny vrtulníkového letectva Přerov praporčíka Libora Perničky. Ten působil v několika zahraničních misích – kromě Afghánistánu také například v Kosovu, a o svých zážitcích podal přítomným poutavý výklad.

Na závěr slavnostního shromáždění vystoupil jménem partnerských sdružení a organizací, s nimiž naše škola spolupracuje, předseda Moravskoslezského svazu PTP – VTNP JUDr. Bohumír Dufek.

 

Ke stažení: Otevřený dopis ministra obrany

Autor: Zdeňka Dubová ​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme