Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Seminář na téma „Rozvoj operačního umění“

DOCENDO DISCIMUS

 

Seminář na téma „Rozvoj operačního umění“

Dne 24. února 2011 proběhl na Univerzitě obrany odborný seminář na téma „Rozvoj operačního umění“. Tento seminář připravila Odborná sekce operačního umění a taktiky Rady resortu Ministerstva obrany pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Záštitu nad odborným seminářem převzal 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR, brigádní generál Ing. Miroslav Žižka. Semináře se účastnili zástupci všech organizačních celků Generálního štábu, operačních velitelství a brigád.

Na odborném semináři padla řada myšlenek a námětů, kterým směrem by se měl ubírat rozvoj operačního umění v rámci AČR a jaké podmínky v tomto směru existují a které by měly být do budoucna vytvořeny. V současnosti nebyla dané oblasti v AČR věnována odpovídající pozornost. Rozvoj vojenského umění,  jehož součástí je i operační umění, je nutné řešit systematicky. Rozvoji vojenského umění je věnována velká pozornost jak v jednotlivých partnerských zemích, tak v Severoatlantické alianci.  

Jedním z úkolů, který stojí před AČR a Odbornou sekcí operačního umění a taktiky, je zabývat se otázkou zvýšení podílu a efektivity projektů obranného výzkumu,  vzdělávání a výcviku vojáků a štábů v oblasti vojenského umění a specificky operačního umění. Dalšími úkoly je implementace nových poznatků v této oblasti do programů vzdělávání, odborné přípravy, kariérových kurzů a také do výcviku štábů a hledání možností, jak nové poznatky a zkušenosti efektivně šířit a zpřístupnit v rámci AČR.

 

Autor: Pavel Zůna, foto: Roman Hanzlík

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme