Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Spolupráce v rámci Erasmu se prohlubuje

DOCENDO DISCIMUS

 

Spolupráce v rámci Erasmu se prohlubuje

V úterý dne 22. února 2011 přijela na krátkou návštěvu delegace z polské Vojenské akademie pozemních sil generála Tadeusze Kosciuszka (VAPS) ve Wroclawi, vedená proděkanem Fakulty managementu plukovníkem Marianem Żuberem, Ph.D. Návštěva měla jasný cíl setkat se s rektorem Univerzity obrany profesorem Ing. Rudolfem Urbanem, CSc., a podepsat s ním Bilaterální dohodu v rámci programu Erasmus o výměně studentů, učitelů i ostatních zaměstnanců mezi oběma školami.

     

Podepsání této smlouvy je přirozeným pokračováním spolupráce mezi oběma školami, která tím, že se v Polsku změnila legislativa a vojenské školy zde nyní podléhají stejnému zákonu jako školy civilní, měla možnost nabýt nový akademický rozměr.

Protože v první fázi šlo zejména o spolupráci mezi ekonomickými fakultami obou škol, setkali se hosté rovněž s proděkanem Fakulty ekonomiky a managementu UO podplukovníkem doc. Ing. Petrem Čechem, Ph.D., a probírali konkrétní možnosti spolupráce.

Vojenská akademie pozemních sil ve Wroclawi se tak stala pátou polskou vysokou školou, s níž má Univerzita obrany uzavřenu bilaterální dohodu, a současně druhým největším partnerem v rámci programu Erasmus   hned po Slovensku.

 

Autor: Antonín Müller, foto: Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme