Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Ministr obrany navštívil Univerzitu obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Ministr obrany navštívil Univerzitu obrany

V rámci své návštěvy v Přerově, Vyškově a Brně navštívil ministr obrany Alexandr Vondra v pátek 18. února 2011 v odpoledních hodinách Univerzitu obrany. Po účasti na vyřazení loňských absolventů univerzity 30. července 2010 šlo již o druhou ministrovu návštěvu na této vojenské vysoké škole, která připravuje vojenské profesionály pro potřeby Armády ČR a současně civilní studenty ve prospěch bezpečnostního systému státu a obranného průmyslu. 

V úvodu jednání představil rektor Univerzity obrany prof. Rudolf Urban ministrovi a členům jeho doprovodu, ve kterém byli mj. náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata, zástupce náčelníka Generálního štábu – ředitel Společného operačního centra MO brigádní generál Aleš Opata, ředitel sekce personální MO Vladimír Karaffa a další funkcionáři, hlavní úkoly této vzdělávací instituce. Rektor UO zdůraznil význam poskytování kvalitního vzdělání srovnatelného s  úrovní vysokoškolského vzdělávání v ČR a specifika přípravy studentů univerzity na vojenskou i civilní kariéru. Podtrhl přitom mimořádnou důležitost výchovy studentů Univerzity obrany k mravním hodnotám, jejichž dodržování je nezbytné v profesním i osobním životě příslušníků AČR. 

Podle slov ministra obrany A. Vondry odvádí Univerzita obrany v oblasti vzdělávání a rozvoje vědy a výzkumu velmi dobré výsledky. Ministr obrany současně zdůraznil nezbytnost, aby univerzita více reagovala na požadavky armádní praxe a připravovala své absolventy pro vojenský život. Jeho slova potvrdil ZNGŠ – ředitel SOC brigádní generál Opata, který ocenil úroveň univerzitní vzdělanosti absolventů univerzity. Zdůraznil však, že velení armády očekává od absolventů UO hlubší připravenost na výkon funkcí u jednotek a útvarů armády. Mezi základní požadavky velení armády na absolventy univerzity patří dobrá schopnost vedení podřízených (leadership), vysoká fyzická a psychická odolnost, profesní odbornost a připravenost na život v armádě. Z těchto požadavků vyplývají vyšší nároky na praktickou vojenskou přípravu studentů během celé doby studia, jak během vzdělávací části na univerzitě, tak v rámci výcvikové části ve Vyškově. Podle gen. Opaty je třeba, aby se výsledky výcviku úzce promítaly do celkového hodnocení studentů. V současné době tuto problematiku řeší komplexní systém hodnocení studentů, podle kterého jsou studenti jmenováni do vyšších hodností v průběhu studia a absolventi zařazováni na systemizovaná místa u útvarů AČR. 

Ministr obrany zdůraznil důležitost výběru uchazečů o studium na Univerzitě obrany. Podle ředitele sekce personální MO Vladimíra Karaffy řadu současných problémů vyřeší nová koncepce přípravy personálu, která se připravuje. Podle náměstka Hrbaty je nutné zvýšit efektivitu využití kapacity univerzity prostřednictvím užšího zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, a to především se Slovenskem a Polskem.  Při diskusi o možném snížení nákladů na činnost univerzity se ministr obrany zajímal o otázku snížení počtu objektů, ve kterých univerzita působí. Rektor univerzity poté představil ministru obrany některé záměry ve směru racionalizace činnosti UO. 

V podvečerních hodinách se ministr obrany Alexandr Vondra zúčastnil úvodní části VII. Reprezentačního plesu Univerzity obrany. V rámci slavnostního zahájení mj. ocenil výsledky, které Univerzita obrany a její příslušníci odvádějí ve prospěch  přípravy vojenských profesionálů Armády ČR.

 

Autor: Vladimír Šidla, foto: Zdeňka Dubová

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme