Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Metodický den děkana FVT

DOCENDO DISCIMUS

 

Metodický den děkana FVT

Ve čtvrtek 17. února 2011 proběhl metodický den děkana Fakulty vojenských technologií (dále FVT) Univerzity obrany za účasti hlavních řídicích pracovníků kateder FVT. Úvodní vystoupení měl děkan FVT plukovník prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., který vyhodnotil plnění hlavních úkolů v uplynulém roce 2010, rozebral počty studentů s důrazem na 1. ročníky a počty zaměstnanců FVT se zaměřením na věkovou strukturu akademických pracovníků a nastínil hlavní úkoly FVT v roce 2011 po jednotlivých oblastech. Dále vystoupil proděkan pro vědeckou činnost FVT prof. RNDr. Jan Kohout, CSc., který provedl podrobné vyhodnocení výsledků výzkumu a vývoje na fakultě za rok 2010. V závěru svého vystoupení seznámil přítomné s úkoly v oblasti vědy a výzkumu, které se budou plnit na fakultě v prvním pololetí roku 2011.  

Vyhodnocení studijní a pedagogické činnosti, informace o stavu akreditace studijních programů, marketingových aktivitách a stavu přijímacího řízení na fakultě pro letošní rok bylo obsahem vystoupení proděkana pro studijní a pedagogickou činnost plukovníka doc. Ing. Miloše Andrleho, CSc. Na závěr svého vystoupení  seznámil přítomné se stavem řešení projektu „Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání“, kterého se zúčastnil v závěru minulého roku.

Na konec metodického dne vystoupil s krátkou prezentací proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FVT  plukovník doc. Ing. Libor Dražan, CSc., který seznámil přítomné s rozdělením  finančních prostředků na zahraniční služební cesty a návštěvy (dále ZSCN) na rok 2012  a upřesněním finančního limitu na aktivitu ZSCN na rok 2011, které byly přidělené fakultě, a dále se stavem realizace aktivit FVT v rámci projektu Erasmus. Po diskuzi byl metodický den děkana FVT krátce po poledni ukončen.

 

Autor: podplukovník Ing. Karel Tvrdoň, foto: Mgr. Zdeňka Dubová​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme